Allmänt om Kallebäck

Allmänt om Kallebäck

Föreningens fastigheter ligger i stadsdelen Kallebäck, vid Kallebäcks lider, strax söder om vägen mot Borås. Stadsdelen tillhör Örgryte församling sedan 1922, då Örgryte inklusive Kallebäck införlivades med Göteborgs stad.

Kallebäcks källa

Historiskt sett är stadsdelen jordbruksbygd som på 1600-talet utvecklades till herrgårdar och industrier. Tegelbruk fanns t.ex. och vattnet i källan var en stor tillgång som användes bl.a. av ett garveri och som råvara i bryggerinäringen. Kung Gustav III gav tillstånd till expropriering av den mark som behövdes för att leda kallebäcksvattnet (tio års arbete med ihåliga stockar) in till Västra Hamngatan i centrum av Göteborg. Källan döptes till Gustafs källa, invigdes 1787 av Gustav III, och försåg Göteborg med vatten under större delen av 1800-talet. En vacker minnessten med konungens namnteckning minner om denna historiska händelse.

Minnesstenen

Nära minnesstenen finns f.d. Kallebäcksskolan som byggdes i slutet av 1800-talet och användes så sent som på 1970-talet. Unik och enda bevarade skolbyggnaden från denna tid.

Kolerakyrkogården, som kom till under epidemien 1866, ligger en bit ovanför och där finns också en Hällkista – Kungsgrav – Kung Rings grav som är bortåt 4000 år gammal.

I stadsdelens närhet finns underbara strövområden med bl.a. det fantastiska Delsjöreservatet med möjligheter till underbara promenader, bad, paddling m m. Delsjöns golfbana är vacker att ströva runt även för icke golfare.

Förbindelserna till och från stadsdelen är mycket goda med flera busslinjer, nattbuss och gångavstånd till spårvagn. Dessutom en stor billed alldeles utanför Kallebäck som gör det lätt att snabbt komma fram till övriga delar av Göteborg, liksom att nå stadens in- och utfarter.