Brevlåda vid byte till säkerhetsdörr

Vid byte av lägenhetsdörr till säkerhetsdörr utan brevinkast gäller följande bestämmelser avseende brevlådor i anslutning till lägenhet:
 

    1. Brevlådan ska vara vit till färgen och av modellen HABO 9441B låsbar.
    2. Mått på brevlådan ska vara maximalt 400x130x270 mm (höjd x djup x bredd).
    3. Brevlådan ska monteras av HSBs fastighetsskötare för att undvika skador på väggar eller ledningar i vägg.


    Undantag från föreskriven brevlådan kan godkännas av styrelsen i det fall medlem presenterar en likvärdig modell. Detta ska dock skriftligen bekräftas av styrelsen innan godkännande lämnas.