Pågående projekt

Ombyggnation till lägenheter
Status: Pågående. Bygglovsansökan sker.
Beskrivning: På föreningsstämman 2020-12-19 beslutades att omvandla en nuvarande hyreslokal till fritidslokal och expedition samt att bygga lägenheter i nuvarande fritidslokal samt nuvarande expedition. Det planeras att byggas en större och fyra mindre lägenheter.

IMD (individuell mätning och debitering)
Status: Pågående, fördelar och nackdelar med IMD utreds.

Solceller
Status: Pausat.
Beskrivning: Målet med projektet är att sätta upp solceller på fastigheternas tak.

Renovering av kallgaraget
Status: Under upphandling.
Beskrivning: Kallgaragets stomme kommer att renoveras under 2023.