Container / Sopor

Container

4 gånger per år har vi en container som står vid fastighetsskötaren, mellan Kallebäcksvägen 11 och 13, för kastning av brännbara sopor.

OBS: Endast brännbart material.

Under 2024 finns container vid datum:

 • Måndag 15 – onsdag 17 januari
 • Måndag 8 – onsdag 10 april
 • Måndag 24 – onsdag 26 juni
 • Måndag 7 – onsdag 9 oktober

Följande får inte slängas bland grovsoporna: byggavfall som dörrar, gips, isolering, lister, skåp, sanitetsporslin och fönster. Dessa saker måste fraktas till närmaste återvinningscentral.

Tänk på att lämna ert skräp före 12.00 på hämtningsdagen.


Återvinningsstationer

För övriga sopor har vi en återvinningsstation i området på följande adress:

På återvinningsstationen kan du lämna:

 • Tidningar
 • Pappersförpackningar (inklusive wellpapp)
 • Plastförpackningar (hårda och mjuka)
 • Metallförpackningar
 • Ofärgade glasförpackningar
 • Färgade glasförpackningar
 • Batterier

Om stationen är full och du vill få information när den töms eller beställa en extra tömning vänligen gå till Fti:s hemsida och läs mer.


Farligt avfallsbilen

Några gånger per år kommer också Farligt avfallsbilden till Mejerigatans (ostkupans) återvinningsstation

För tider se Göteborgs Stads hemsida: Farligt avfall-bilen


Återvinningscentraler

Göteborg har flera större återvinningscentraler där man kan lämna större mängder avfall.

De centraler som ligger närmast Kallebäck är Högsbo eller Sävenäs.

Tänk på att återvinningscentralerna kräver ett ÅVC-kort