Felanmälan

Fel i lägenhet eller fastighet anmäls alltid till fastighetsskötare

Fastighetsexpeditionen, Gräddgatan 8.
Besökstid: Helgfria vardagar 09:00 – 09:30.
Telefontid: Helgfria vardagar 07:00 – 16:00.
Övrig tid telefonsvarare.
Telefon: 010- 708 12 01
Epost: felanmalan@primar.se. Tänk på att alltid ange namn, adress, lägenhetsnummer och telefonnummer.


Trygghets- eller fastighetsjour

Vardagar efter kl. 16:00 samt lördag, söndag och helgdagar är det Securitas Contact Center som hanterar vår fastighetsjour.
Alla dagar efter kl. 22:00 hanterar Securitas Contact Center också vår trygghets- och störningsjour.
Telefon: 010 – 470 53 00


HSB Göteborg, kundtjänst

Om du har frågor om dina avgiftsavier, överlåtelser eller andra medlemsfrågor.
Telefon: 010 – 442 20 00 – Måndag 08.00-18.00, tisdag-torsdag 08.00-17.00, fredag 08.00-15.00, lördag-söndag stängt.
För mer information se: http://www.hsb.se/goteborg/.


Felanmälan hiss

För felanmälan av hiss kontaktar man Hissteknik
Telefon: 031-337 36 39
Fel på taggläsare felanmäls till fastighetsskötarna.


Vattenskador

Vattenskador skall alltid anmälas till fastighetsskötarna samt styrelsen så att vi snabbt kan börja hantera skadan.
Utanför ordinarie arbetstid skall självklart Securitas kontaktas men därefter skall ärendet så snabbt som möjligt anmälas till föreningen.
Föreningens försäkringsbolag samt lägenhetsinnehavarens bolag måste också kontaktas omgående.


OBS! Vid fara för liv eller hälsa,
ring alltid larmnumret 112.