Styrelsen

Styrelsen är föreningens verkställande organ, vi genomför stämmans beslut och ser till att vår förening verkar för ett så bra boende som möjligt. Dessutom ansvarar vi för att administration och drift av föreningens fastigheter fungerar. Har du några frågor till oss är du välkommen att kontakta oss.

Måndagar jämna veckor mellan 18:00 och 20:00, kan du komma ner till expeditionen på Gräddgatan 8 där någon i styrelsen sitter för att svara på dina frågor eller hjälpa dig med parkeringsplatser, uttag ur inre fond och andra saker.

I styrelsen sitter nu följande personer för verksamhetsåret 2023/2024

Ordförande:
Fredrik Lundberg

Sekreterare:
Lennart Lundberg

Ledamöter:
Zeynep Canpinar
Victor Uneus
Marko Arosilta
Alexander Eriksson
Marcus Wessberg
Mia Redemo

Johannes Wikhede (HSB-ledamot)

Suppleant:
Daniel Bengtsson


Revisor
Eva Marianne Skånsberg

Revisorssuppleant
Yasaman Dabirian


Valberedningen
Anna-Lena Undén (Ordförande)
Ann Jalve
Markus Forsström


Fritidskommittén/Aktivitetsgruppen
Inga-Lill Berg
Ann Jalve
Yvonne Dahlberg
Stellan Holst