Styrelsen

Styrelsen är föreningens verkställande organ, vi genomför stämmans beslut och ser till att vår förening verkar för ett så bra boende som möjligt. Dessutom ansvarar vi för att administration och drift av föreningens fastigheter fungerar. Har du några frågor till oss är du välkommen att kontakta oss.

Måndagar jämna veckor mellan 18:00 och 20:00, kan du komma ner till expeditionen på Gräddgatan 8 där någon i styrelsen sitter för att svara på dina frågor eller hjälpa dig med parkeringsplatser, uttag ur inre fond och andra saker.

I styrelsen sitter nu följande personer för verksamhetsåret 2022/2023

Ordförande:
Lennart Lundberg

Sekreterare:
Fredrik Lundberg

Ledamöter:
Zeynep Canpinar
Jenny Svensson
Victor Uneus
Marko Arosilta
Alexander Eriksson
Johannes Wikhede (HSB-ledamot)

Suppleant:
Daniel Bengtsson


Revisor
Eva Marianne Skånsberg

Revisorssuppleant
Hans Enghult


Valberedningen
Anna-Lena Undén (Ordförande)
Ann Jalve
Markus Forsström


Fritidskommittén/Aktivitetsgruppen
Inga-Lill Bergh
Rose-Marie Wingårdh
Ann Jalve
Padmini Nileshwar
Stellan Holst