Faciliteter

Här beskrivs översiktligt de faciliteter som finns i föreningen. Vill du har mer information, klicka på rubriken eller i menyn ovan.

Hjärtstartare

Sedan mars 2023 finns en hjärtstartare monterad i anslutning till fritidslokalen på baksidan av Ostgatan 18-22. Länken tar dig till Hjärt-lungfondens som ger dig info om och hur hjärtstartare ska användas.


Fritidslokal

I föreningen finns en fritidslokal som medlemmarna kan låna för diverse aktiviteter.


Garage

Föreningen tillhandahåller parkeringsplatser av olika slag till medlemmarna. För att hyra en parkeringsplats kontakta vår fastighetsskötare så hjälper han dig.


Cykelförråd

För cyklar finns gemensamma cykelförråd utan extra kostnad. Alternativt kan man hyra en plats i ett av de mindre cykelförråden mot en kostnad av 10kr. För mer info om hyrning av plats i cykelförråden och hur man ställer sig i kö, kontakta styrelsen.


Gästlägenhet

Vi har utrustat en lägenhet i entréplan på Ostgatan 16 för att kunna användas av våra medlemmar som övernattningslägenhet för besökande.


Grillar

På innergårdarna finns grillar uppsatta för medlemmarnas nytta och nöje.


Hobbyrum

Föreningen har ett hobbyrum där medlemmarna kan komma och pyssla eller snickra på projekt som inte riktigt passar att driva hemma.


Källarförråd

Varje lägenhet har ett källarförråd om ca 6-8 kvm i samma hus som lägenheten. Källarförråden har låsbara dörrar och rejäla plankväggar.


Matkällare

I föreningen finns även matkällare som medlemmarna delar på som är utmärkta förvaringsplatser för till exempel saft, sylt och marmelad.


Tvättstuga

I varje hus finns tvättstugor som medlemmarna kan utnyttja.


APTUS bokningssystem

Här finns beskrivet hur du bokar Fritidslokal, Gästlägenhet och Hobbyrummet.