Försäkring

HSB brf Kallkällan har sedan 2024 sin fastighetsförsäkring hos Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän som ger skydd till föreningens egendom. I föreningens försäkring ingår även ett s.k. kollektivt bostadsrättstillägg, som kompletterar det skydd som bostadsrättshavaren normalt behöver teckna via sin egen hemförsäkring.

https://www.lansforsakringar.se/goteborg-och-bohuslan/privat/forsakring/hemforsakring/bostadsratt/bostadsrattstillagg/

Skadedjur

I händelse av att man upptäcker skadedjur i den egna bostadsrätten eller i anslutning till fastigheten, i förråd, garage etc. ska medlem kontakta Länsförsäkringars egen skadedjursavdelning. Man kan göra sin anmälan per telefon 010-172 97 29 eller via deras hemsida på nedanstående länk.

https://www.lansforsakringar.se/goteborg-och-bohuslan/privat/forsakring/skadeanmalan/skadedjur/

Var gärna tydlig mot Länsförsäkringar att du är medlem i HSB brf Kallkällan, och att skadedjursskydd ska ingå i föreningens fastighetsförsäkring.