Grillar

På innergårdarna finns grillar uppsatta för medlemmarnas nytta och nöje.

Till varje grill hör ett grillgaller och en skrapa/borste för att rengöra gallret och dessutom finns det hink och skyffel för att kunna tömma grillen på aska och slänga i de soptunnor som placerats ut kring grillarna.

Förhållningsregler

Gör rent grillen efter dig.

Dina grannar behöver sova även på sommarkvällar, efter 22 skall grillarna vara släckta och uteplatserna så tysta att det går att sova.
Släng inte glödande aska i sopsäckarna