Kontakt

Föreningsexpeditionen

finns på Gräddgatan 8. Här träffar du representanter från styrelsen för dina frågor om t ex inre fond.
Besökstid: 18:00-20:00 på helgfria måndagar jämna veckor.


Fastighetsskötarexpeditionen

I och med att vi byter utförare av fastighetsskötseln kommer fastighetsskötarexpeditionen vara flyttad till föreningsexpeditionen på Gräddgatan 8. Hit vänder du dig vid fel i din lägenhet eller i våra gemensamma utrymmen och frågor om parkeringsplatser eller garage samt uthyrning av fritidslokal och gästlägenhet.
Besökstid: Helgfria vardagar 09:00-09:30
Telefontid Helgfria vardagar 07:00 – 16:00, övrig tid jour


Bra telefonnummer/adresser

Namn E-post Telefon
Fastighetsskötare (Primär) felanmalan@primar.se 010-708 12 01
Fastighetsjour och Trygghetsjour 010 – 470 53 00
Styrelsen styrelsen@brfkallkallan.se  031 – 40 74 65
HSB Göteborg – Kundtjänst  info.gbg@hsb.se 010 – 442 20 00
Rikshiss hissjour 031 – 711 16 80
IT-gruppen it@brfkallkallan.se
Fritidskommittén fritid@brfkallkallan.se
Aktivitetsgruppen aktivitetsgruppen@brfkallkallan.se
Underhåll och besiktningar underhall@brfkallkallan.se
Valberedningen valberedning@brfkallkallan.se
Webmaster webmaster@brfkallkallan.se