Kontakt

Föreningsexpeditionen

finns på Gräddgatan 8. Här träffar du representanter från styrelsen för dina frågor om t ex inre fond.
Besökstid: 18:00-20:00 på helgfria måndagar jämna veckor.


Fastighetsskötarexpeditionen

I och med att vi byter utförare av fastighetsskötseln kommer fastighetsskötarexpeditionen vara flyttad till föreningsexpeditionen på Kallebäcksvägen 15. Hit vänder du dig vid fel i din lägenhet eller i våra gemensamma utrymmen och frågor om parkeringsplatser eller garage samt uthyrning av fritidslokal och gästlägenhet.

Besökstid:
Måndag, onsdag och fredag: 07.30-08.00
Tisdag och torsdag: 15:00-15:30

Telefontid:
Helgfria vardagar 07:00 – 16:00, övrig tid jour för akuta fel


Bra telefonnummer/adresser

Namn E-post/länk Telefon
Fastighetsskötare (HSB) www.hsb.se/goteborg/felanmalan 010-442 24 24
TV och bredband www.telenor.se 020-222 222
Fastighetsjour och Trygghetsjour (Securitas) 010-470 55 98
Styrelsen styrelsen@brfkallkallan.se  031 – 40 74 65
HSB Göteborg – Kundtjänst  boendeservice.gbg@hsb.se 010 – 442 20 00
Hissteknik hissjour 031 – 337 36 39
Fritidskommittén fritid@brfkallkallan.se
Aktivitetsgruppen aktivitetsgruppen@brfkallkallan.se
Valberedningen valberedning@brfkallkallan.se