Blockträffar om fibernätet

I veckan ska alla ha fått kompletterande information om fibernätet med anledning av att de flesta installationer nu ska vara i slutskedet. Därför kommer vi i styrelsen tillsammans med Bredbandsbolaget bjuda in till ett antal träffar där vi alla får en chans att få kompletterande information om vilka val vi kan göra samt om föreningen ska teckna gruppavtal med Bredbandsbolaget för internet, TV och telefon. Lär mer här: HSB_Fiber

Blockträffarna kommer att hållas enligt följande:

Torsdag 10 april  kl 11-13, kl 14-16 och kl 18-20

Onsdag 23 april   kl 11-13, kl 14-16 och kl 18-20

Lokal                    Fritidslokalen (baksidan Ostgatan 18-22)

OBS! I fritidslokalen får endast 50 personer vistas åt gången, enligt brandmyndigheten, så blir vi för många får ”först till kvarn” platser och de andra hänvisas till nästa träff.

Välkomna

Styrelsen