Byggnadsarbeten

Nu börjar byggnadsarbetena med att bygga om lokalerna på Gräddgatan 2 och 4 till lägenheter.
Vecka 46 tas miljöprover och byggbodarna sätts upp.
Vecka 47 påbörjas själva byggnadsarbetena i lokalerna, som kommer att pågå till våren 2018.
Givetvis kommer arbetena att medföra störande ljud och viss nedsmutsning i entrén Gräddgatan 2, men styrelsen hoppas att boende kan ha överseende med störningarna.