Byte av fastighetsskötare

Sedan årsskiftet har det skett ett byte av fastighetsskötare till Primär.
I och med att vi byter utförare av fastighetsskötseln kommer fastighetsskötarexpeditionen vara flyttad till föreningsexpeditionen på Gräddgatan 8. Hit vänder du dig vid fel i din lägenhet eller i våra gemensamma utrymmen och frågor om parkeringsplatser eller garage samt uthyrning av fritidslokal och gästlägenhet.

Det går även bra att lämna felanmälan via telefon (010-708 12 01) eller mail (felanmalan@primar.se).

Besökstid: Helgfria vardagar 09:00-09:30
Telefontid Helgfria vardagar 07:00 – 16:00, övrig tid jour