Expeditionen stängd 29/11

Den 29/11 är expeditionen inte öppen för besök. Detta på grund av att styrelsen har konstituerande styrelsemöte.


On the 29/11 the office will not be open for visitors. This due to that the board have a constituent meeting.