Extra Föreningsstämma

Extra föreningsstämma onsdagen den 25 april kl. 18.00 i Fritidslokalen.

Stämman hålls med anledning av att fyra nya lägenheter på Gräddgatan 2 och 4 färdigställs och säljs som bostadsrätter.
Andelstal för dessa bostadsrätter och förändringen av andelstal för övriga bostadsrätter skall beslutas av stämman. De nya andelstalen medför inga förändringar av årsavgiften.
De nya andelstalen för respektive hus finns på anslagstavlan och den kompletta listan finns på länken nedan.
Det behövs ingen föranmälan till stämman.
Ombudsfullmakt och listor med nya andelstalen finns att hämta på föreningsexpeditionen den 16/4 kl. 18-20 eller kan skrivas ut från länkarna nedan.

Kallelse med dagordning

De nya andelstalen

Ombudsfullmakt