Försening hissrenovering Ostgatan 22

Tyvärr kommer hissrenoveringen på Ostgatan 22 bli något försenad.
Ny tid för färdigställande blir enligt Rikshiss senast 2021-02-17.
Vi beklagar detta men tyvärr inget som vi kan styra över.