Meddelande från valberedningen / Message from the nomination committee

[English below]
Det är visserligen ett antal månader kvar till stämman, men valberedningen har redan nu påbörjat arbetet för att hitta medlemmar som är intresserade av att arbeta i styrelsen.
Styrelsens uppdrag är att förvalta föreningens fastigheter och ekonomi på ett bra sätt. Detta sköter vi dock inte helt på egen hand, utan har god hjälp av externa parter, såsom:
  • Föreningen anlitar HSB för att ta hand om den administrativa och ekonomiska förvaltningen, vilket bland annat innebär att de sköter hantering och administration av årsavgifter, tillhandahåller digital fakturahantering samt upprättar budget och årsredovisning. Via HSB har vi också en underhållsplanerare som är delaktig i arbetet med underhållsplanen och dess utformning.
  • Vi har även, som tidigare nämnts, sedan årsskiftet 2020/2021 ett nytt fastighetsskötaravtal med Primär samt att Bredablick Förvaltning, sedan april 2020, sköter den tekniska förvaltningen av fastigheter och kringliggande områden.

Alla kompetenser är välkomna och vi ser gärna ledamöter i olika åldrar och med olika perspektiv. Man klarar sig även bra med stort engagemang och sunt förnuft. Kontakta valberedningen för att anmäla intresse redan nu:

valberedning@brfkallkallan.se

Message from the nomination committee

Though there is some time remaining until the yearly meeting, the nomination committee has already started working to find members that are interested in joining the board.
The boards major task is to manage the association’s properties and finances in a satisfactory manner. However, we do not manage this entirely on our own, but have help from external parties, such as:
  • HSB manages a lot of the administrative and financial matters. That includes, amongst other, the handling of the yearly fees, provides us with tools for digital handling of our supplier invoices as well as prepares our budget and annual report. They also provide us with a maintenance plan, and every other year a maintenance planner comes to survey the buildings and surrounding areas.
  • We also have, as previously mentioned, a new agreement with Primär for repair and maintenance services and from last year, BredaBlick Förvaltning regarding the technical management of the buildings and surrounding areas.

All skills are welcome, and we would like to see members of different ages and with different perspectives. You will get far with a chunk of commitment and common sense. Get in touch with the election committee if you are interested already at:

valberedning@brfkallkallan.se