Medlemsbrev nr 1 2011

Sommaren verkar ha kommit för att stanna och styrelsen vill informera lite inför semestern.

Vår vice ordförande Johannes Nordh har flyttat och ställt sin plats i styrelsen till förfogande. Vi vill passa på att tacka Johannes för sin tid i styrelsen. Johannes har varit särskilt bra att ha i tekniska frågor. Valberedningen får gärna hitta någon liknande igen.

Styrelsen består nu av

Erik Andreassen, ordförande
Christina Olofsson, styrelseledamot och sekreterare
Ann Jalve, styrelseledamot
Meeg Dolk, styrelseledamot
Helena Alterby, styrelseledamot
Roger Petersson, HSB-representant
Styrelsesuppleanter är Cim Magnusson och Christian Nydell.

Gästlägenhet

Vi har utrustat en lägenhet i entréplan på Ostgatan 16 för att kunna användas av våra medlemmar som övernattningslägenhet för besökande. Lägenheten har fyra sängplatser, dusch och kök med matplats. Vi tar ut en hyra för att täcka kostnaden för bl a administrationen. En natt kostar 300 kr, två nätter/helg kostar 500 kr och en vecka (maxtid för hyra) kostar 1 500 kr. Tiilträde får ske kl 15 och lägenheten skall vara städad och klar kl 12 sista hyresdagen. Lägenheten bokas genom fastighetsskötaren och hyran skall betalas i förskott.

Uteplatser

Våra grillar, två på varje garagetak och två i vår lekpark, har använts en hel del under varma kvällar. Dessa grillar är till för alla boende i föreningen. Du finner grillborste, sopborste och skyffel vid grillplatserna. Detta för att du skall kunna göra rent efter dig efter du grillat. Det är ju inte roligt för den som kommer efter dig om du inte städat efter dig. Gallret skall rengöras och grillen städas ur. Askan kan du hälla i spannen som finns vid grillarna.

Vi har också satt upp sopkärl på grillplatserna. Här kan du slänga engångsbestick och tallrikar. Matrester slänger du intehär. Resterna tar du med dig och slänger i sopnedkastet. Slänger du matrester i papperskorgarna ställer du till kalas för måsar och råttor. Det är absolut förbjudet att slänga matrester och matförpackningar på annat ställe än i sopnedkasten!

Styrelsen ser gärna att du grillar och vistas på våra uteplatser med din familj och dina vänner hela dagen. Sitt och njut, läs en bok och koppla av. Tänk bara på att inte störa dina grannar. Bollspel är inte tillåtet på gårdarna. Du får inte spela musik på gården och klockan 22 skall det vara tyst. Detta klockslag gäller även om du har fest hemma. Du behöver självklart inte slänga ut dina gäster men tänk på att stänga fönster och att vara tysta på balkongen. Våra hus är tyvärr lyhörda och dina grannar behöver aldrig tolerera att du stör. Om du stör så att trygghetsjouren måste rycka ut får du betala utryckningen själv.

Nya fastighetsskötare fr o m 1 juli

Från och med första juli ansvarar inte HSB längre för fastighetsskötseln. Vi har tecknat avtal med Kallebäcks Fastighetsservice för yttre och inre fastighetsskötsel. Du kommer säkert att känna igen de nya fastighetsskötarna. Det är Patric och Olle som skött städningen i våra hus det sista året som nu också tar hand om fastighetsskötseln. Sven kommer också att vara kvar. Fastighetsskötarna har även hand om våra låssystem, uthyrning av garage och parkeringar, namnskyltar på dörrar och i entréer, uthyrning av gästlägenheten, lån av fritidslokalen, porttelefoner , felanmälan under kontorstid mm mm. Fastighetsskötarna finns i området hela dagen och de kan också hjälpa till om du behöver hjälp med andra saker mot ersättning.

Biltvätten

Vi har en tvättplats för bilar utanför garageport 5 på gaveln nedanför Ostgatan 18. Denna är enbart till för boende i föreningen men här har tvättats bilar, motorcyklar och vanliga cyklar som inte hör hemma här. Tyvärr är vattnet inte gratis och vi har ju ingen anledning att ge service till andra än våra medlemmar i Kallkällan. Därför har vi nu installerat en läsare för tvätt. Alla låsbrickor fungerar till tvätten. Om du får röd indikering är det troligt att du måste uppdatera din bricka vid någon av våra entréer.

Buskar och planteringar

Vi har den senaste tiden haft en trädgårdsmästare här som har rensat och gjort fint i våra rabatter. Han har också tagit fram ett förslag till att föryngra delar av vårt växtbestånd och även till kompletteringar. Vissa växter kommer att tas bort och ersättas med nya. Detta arbete kommer att pågå under sommaren och hösten. Till slut skall vi ha en riktigt trevlig utemiljö!

Tyvärr har detta året varit ett väldigt bra år för Häggspinnmalen Yponomeuta evonymella vars larver vävt in våra häggar på gården utanför Ostgatan 2-6 och på lite andra ställen i staden. När larverna ätit upp alla blad på häggarna söker de sig vidare och spinner in både det ena och det andra. Till och med våra grillar har fått ny skepnad. Fenomenet återfinns i flera delar av Göteborg. Det kan upplevas olustigt med inspunna buskar med tusentals larver som kryper omkring. Naturen har dock sin gång som vanligt. Trots att alla blad äts upp överlever träden att kalätas flera år i rad. Angreppen brukar upphöra efter några år då parasitsteklarna som angriper häggspinnmalens larver blivit tillräckligt talrika så att de utkonkurrrerar fjärilarna. Ofta växer bladen ut igen på sensommaren, men bladskruden brukar dock se lite blek och gles ut. Vi kommer att glesa ut häggarna en del under hösten och plantera lite nya växter.

Nya tvättider

Vi har fått flera klagomål på att det kan vara svårt att hitta en tvättid som passar. Tyvärr är våra tvättutrymmen svåra att bygga om för fler maskiner. För att underlätta kommer vi att införa nya tider. Dessa kommer att vara 07-10, 10-13, 13-16 16 -19 och 19-22. Vi kommer att sätta upp anslag i entréerna när det blir aktuellt i ditt hus. Tänk då på att kontrollera din tvättid om du bokat under denna period.

Trivselregler

För att vi alla skall veta hur allt fungerar i vår förening har styrelsen tagit fram trivselregler. Dessa kommer att delas ut till alla medlemmar före semestern. Vi har gjort dem som en liten uppslagsbroschyr där du lätt hittar information om vad som gäller. Läs igenom när du får den i brevlådan och spara för framtida bruk!

Parkering och biltrafik på våra gårdar

Tyvärr har vi medlemmar som inte förstått att det råder parkeringsförbud på samtliga gårdar och uppfarter i vår förening. Det är tillåtet att köra in och lasta i och ur bilen men sedan får den inte stå kvar. Detta gäller även utanför fritidslokalen och på andra platser.

Om du behöver köra in på gården skall du hålla mycket låg hastighet. Detta av hänsyn både till att vi har många barn som bor och rör sig i vårt område och även för att inte störa boende. Efter 22.00 är all biltrafik på gårdar och uppfarter förbjuden. Detta gäller även taxi. Kom ihåg att du som medlem ansvarar även för dina gäster.

Bostadsrättstillägg till hemförsäkringen

Föreningen har från och med 1 januari 2011 tecknat en särskild tilläggsförsäkring för samtliga föreningens lägenheter som motsvarar bostadsrättstillägget i din hemförsäkring. Detta gör att skadehanteringen blir enklare och effektivare för föreningen. Om skadan regleras genom vår fastighetsförsäkring utgår ingen självrisk. Om skadan bara avser din egen lägenhet är självrisken 3 000 kr. Observera att du fortfarande måste ha en vanlig hemförsäkring.

Lite allmänt

Tänk bara på att inte spela hög musik med öppna fönster och aldrig efter 22.00. Allt blir mycket trevligare för oss alla om vi visar hänsyn och följer de regler som gäller.

Tänk också på att tjuvarna aldrig tar semester. Var vaksam och se till att alla dörrar till entréer och cykelrum stängs. Lämna aldrig en öppen dörr obevakad!

Expeditionstid m m

Expeditionen är öppen 13 och 27 juni och är stängd under juli.

Du kan maila styrelsen till : styrelsen@brfkallkallan.se

Nytt telefonnummer till allt

Du kommer snart att få ett meddelande med vårt nya telefonnummer. Vi kommer att ha ett gemensamt telefonnummer för samtliga servicetjänster. Vill du anmäla fel, tillkalla trygghets- eller fastighetsjour, tala med fastighetsskötaren, expeditionen eller HSB kommer du att ha ett enda telefonnummer att hålla reda på. När du ringer navigerar du dig fram med knappval som läses upp. Observera att vid omedelbar fara för liv och hälsa eller vid brand skall du alltid ringa larmnumret 112.

Med detta vill vi önska alla boende en riktigt trevlig sommar! Styrelsen Brf Kallkällan

PS Trivselreglerna och information om nytt telefonnummer till föreningen kommer i brevlådan inom kort. DS