Motioner 2016

Det är varje medlems rättighet att lämna in motioner. En motion är inte ett klagomål utan ett förslag till förbättringar som kan göras.
Varje medlem har sedan rätt att rösta för eller emot motionen på stämman, men rätten att lämna in motioner kan inte ifrågasättas.

Motioner till ordinarie föreningsstämma, som hålls tisdag den 15 november, skall lämnas skriftligen till styrelsen för behandling senast den 30 september 2016.

Här kan du lämna digitala motioner till Kallkällan.
Tiden för motioner 2016 har gått ut.