Motioner 2018

Det är varje medlems rättighet att lämna in motioner. En motion är inte ett klagomål utan ett förslag till förbättringar som kan göras.
Varje medlem har sedan rätt att rösta för eller emot motionen på stämman, men rätten att lämna in motioner kan inte ifrågasättas.

Motioner till ordinarie föreningsstämma, som hålls måndagen den 26 november, skall lämnas skriftligen till styrelsen för behandling senast den 30 september 2018.

Här kan du lämna digitala motioner till Kallkällan.
Tiden för motioner har gått ut.