Motioner till Föreningsstämman

Kom i håg att lämna in Motion_2013 till föreningens stämma som hålls torsdag den 21 november kl. 18:30 på Hotell Gothia Towers. Motionerna ska vara styrelsen tillhanda senast den 30 september 2013.

Kallelse till föreningens stämma kommer att delas ut separat i månadsskiftet oktober/november.

Styrelsen