Motioner till föreningsstämman

Föreningen håller årsstämma torsdagen 19 november, klockan 18:30 på Hotell Gothia Towers konferensavdelning. Separat kallelse kommer. I våra stadgar står som följer:

§ 15. Motioner

Medlem, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före september månads utgång.  

Här nedan kan du ladda ner din blankett om du inte redan fått den i din brevlåda, lämna sedan motionen i föreningens brevlåda på Gräddgatan 2, senast den 30 september.

Mall motionsblankett 2015

Styrelsen