Parkeringsplatser med laddstolpe

  1. Det går nu att ställa sig i kö för parkeringsplats med laddstolpe.
  2. Det går också att lägga in att man vill byta parkeringsplats.
  3. Parkeringsplats med laddstolpe har en fast månadskostnad med en tillkommande avgift för hur mycket el som används.