RENOVERING AV VARMGARAGEN

Under vecka 21-24 kommer Express Bygg och Fastighet AB att genomföra renoveringsarbeten med betongväggarna och portarna till varmgaragen vid Ostgatan 12-16 och Gräddgatan 2-10.

Arbetet kommer att delas upp i två etapper där garaget vid Ostgatan renoveras under vecka 21-22, och garaget vid Gräddgatan vecka 23-24.

De parkeringsinnehavare vars platser berörs av arbetet kommer att kontaktas av föreningens förvaltare för ytterligare information.

Ansvarig kontaktperson hos entreprenören är Valentin Bregu och nås på telefon 031-571 440 eller info@expressbyggfastighet.se om ni har några frågor beträffande arbetet.

Övriga frågor beträffande exempelvis parkering eller liknande hänvisas till vår förvaltare Jonas.

Jonas Adamsson
Förvaltare
HSB Göteborg
jonas.adamsson@hsb.se