Stadgeändring – extrastämman 2014-10-22

Extrastämman hölls onsdagen den 22 oktober i föreningens fritidslokal. Efter genomgång av de nya stadgarna fattade mötet det första beslutet av två till ändring av stadgar.

I kallelsen till extrastämman fanns de nya stadgarna med som en bilaga. Tyvärr hann vi inte till kallelsen få med en justering i § 11 .  I nedan länk till stadgarna ser ni ändringen markerat med rött.

Bakgrunden är följande:

Bokföringsnämnden har nu satt ner foten när det gäller linjär avskrivning i bostadsrättsföreningar. Det innebär att många brf kommer att redovisa ett underskott efter som man inte vill höja årsavgifterna på grund av de ökade avskrivningarna.

I den ursprungliga skrivningen i § 11 så var avskrivningarna  uppräknade som en post vilken skulle täckas av årsavgiften. Vid ett underskot så kommer ju det att inte  att bli fallet. Därför så föreslår förbundet den nya skrivningen.

Styrelsen

 

Här hittar du förslaget på de nya stadgarna: Förslag-Nya stadgar_BrfKallkällan