Underhållsspolning

Under november kommer Rena Rör i Väst att utföra underhållsspolning av avloppsstammar.

Arbetet kommer att påbörjas den 8/11 och beräknas vara klart den 2/12. Separata anslag kommer att göras på respektive adress med specifikt datum samt mer information.


Rena Rör i Väst will during November start a maintenance flush of waste pipes.

This will be started on 8/11 and is expected to be done by 2/12. Seperate bills will be posted for respective address with a specific date and more information.