Värme Kallebäcksvägen 13

Det har varit problem med värmesystemet på Kallebäcksvägen 13 som har berott på ett fel på den givare som mäter utetemperaturen. Detta har nu blivit åtgärdat av QSEC och värmen ska börja fungera som tänkt igen.

Ytterligare åtgärder kommer att utföras under morgondagen (14/10) för att säkerställa att systemet fungerar igen.


There has been an issue with the heating system at Kallebäcksvägen 13, which was caused by a malfunctioning sensor measuring the outdoor temperature. This has now been fixed by QSEC and the heat should start to work as expected again.

Further measures will be taken tomorrow (14/10) to ensure that the system is working again.