Varning

Vi har fått signaler från företaget QSEC som håller på med injusteringen av våra element att det förkommer att obehöriga (en man o en kvinna) vill komma in i lägenheterna för kontroller av utförda uppgifter.

Vi uppmanar er därför att vara försiktiga med att släppa in någon ni inte litar på om dom kommer från QSEC (ni skall ju ha fått brev om när dom skall komma till er) – begär att dom visar sin legitimation eller om ni känner igen dom från tidigare besök.

Tänk också på att ha koll på vem ni öppnar entrédörren för