Blockträffar

Nu är det dags – kom och få information om den förändrade sophantering som vi står inför i vår förening. Representanter från både Kretsloppskontoret och styrelsen kommer att finnas på plats vid informationsträffarna där du får veta allt som behövs. Du ges även möjlighet att ställa frågor om vad det innebär för dig och din hantering. Vi tillhandahåller även informationsmaterial.

Varför måste vi då förändra sophanteringen? Föreningen har fått synpunkter om brister i våra soprum – vi saknar spjäll som skyddar vid byte av tunnor i soprummet, lagförändringar för renhållningsbilarna som inte får backa på tillfartsvägarna till soprummen, samt att vi betalar för att renhållningspersonalen drar ut tunnorna ur soprummet för vägning och tömning av soporna. Vi betalar efter vikt vilket är stor anledning till sortering! En annan aspekt är miljön – genom att sortera våra sopor bidrar vi till ett renare Göteborg. Det som efter sortering eldas upp i form av restprodukter värmer upp våra hus istället. Det finns även andra ekonomiska aspekter – våra fastighetsskötare debiterar föreningen extra arbete för bl a byte av tunnor under helger för att undvika överfyllda tunnor. Detta skulle frigöra tid som de istället kan lägga på annat i vårt område, t ex renhållning och diverse småjobb där vi idag tar in externa leverantörer. Styrelsen har tagit in anbud från leverantörer för markbehållare och kommer att presentera denna typ av sophantering. I och med att soporna försvinner slipper vi råttor och andra skadedjur som trivs i soprummen.

Välkommen på nedan rekommenderade datum och tider!

Kallebäcksvägen 11 och 13 samt Ostgatan 2-6:

  • Onsdag den 5 september kl. 15:00 -17:00 i Fritidslokalen
  • Onsdag den 5 september kl. 18:00 – 20:00 i Fritidslokalen

Gräddgatan 2-8 samt Ostgatan 8-22:

  • Onsdag den 19 september kl. 15:00 -17:00 i Fritidslokalen
  • Onsdag den 19 september kl. 18:00 – 20:00 i Fritidslokalen

Vi ber dig tänka på att lokalen endast tar ett begränsat antal personer så kom i tid om du måste ha sittplats. Du som inte förvärvsarbetar rekommenderas att komma på de tider som är förlagda på eftermiddagen. Om du ändå inte har möjlighet att komma på någon av de föreslagna tiderna så kan du dels kontakta Kretsloppskontoret 031-368 27 00 eller läsa mer på www.goteborg.se under rubriken ”Bygga & Bo/ Avfall och återvinning/ Här lämnar du till avfall” eller kom till expeditionen och hämta informationsmaterial.

Styrelsen