Sophantering, information

På stämman 21 november kommer vi fatta beslut kring en förändrad sophantering efter att vi fått ett föreläggande från Renova. Informationen har gått ut till alla medlemmar och här kan du ladda ner den informationen.

Information om sophantering