Cykelrensning 2024

Hej,

Föreningen har nu påbörjat arbetet med en större cykelrensning i föreningen, där man under det första skedet kommer att gå över de förhyrda cykelrum där medlem kan hyra plats mot en avgift. De medlemmar som har sin cykel i sådant utrymme behöver således betala för att få lov att använda det. När man betalar får man även en dekal som ska fästas synlig på cykeln, och som då visar att man har rätt till att förvara sin cykel i rummet.

Om du som medlem känner vid dig att du mottagit nämnda dekal men ännu inte satt denna på din cykel, vänligen gör detta innan den 1 maj då de cyklar som saknar denna märkning efter detta datum kommer att flyttas och tas om hand av föreningen.

När man är klar med cykelrensningen i de förhyrda förråden kommer man att gå vidare med utrensning i de allmänna cykelförråden som alla medlemmar har åtkomst till. Denna del av arbetet kommer troligtvis att påbörjas i början av maj månad, men vi ber om att få återkomma med ytterligare information när det närmar sig.

Vid frågor vänligen kontakta föreningens förvaltare enligt nedanstående kontaktuppgifter.


Styrelsen i HSB brf Kallkällan genom

Jonas Adamsson
Förvaltare HSB Göteborg
010-442 20 00
jonas.adamsson@hsb.se