Hej,

Föreningen har nu påbörjat arbetet med en större cykelrensning i föreningen, där man under det första skedet kommer att gå över de förhyrda cykelrum där medlem kan hyra plats mot en avgift. De medlemmar som har sin cykel i sådant utrymme behöver således betala för att få lov att använda det. När man betalar får man även en dekal som ska fästas synlig på cykeln, och som då visar att man har rätt till att förvara sin cykel i rummet.

Om du som medlem känner vid dig att du mottagit nämnda dekal men ännu inte satt denna på din cykel, vänligen gör detta innan den 1 maj då de cyklar som saknar denna märkning efter detta datum kommer att flyttas och tas om hand av föreningen.

När man är klar med cykelrensningen i de förhyrda förråden kommer man att gå vidare med utrensning i de allmänna cykelförråden som alla medlemmar har åtkomst till. Denna del av arbetet kommer troligtvis att påbörjas i början av maj månad, men vi ber om att få återkomma med ytterligare information när det närmar sig.

Vid frågor vänligen kontakta föreningens förvaltare enligt nedanstående kontaktuppgifter.


Styrelsen i HSB brf Kallkällan genom

Jonas Adamsson
Förvaltare HSB Göteborg
010-442 20 00
jonas.adamsson@hsb.se

Hej,

Onsdag 13/3 mellan kl. 09:00 – 09:30 kommer Göteborg energi att behöva bryta strömmen på Ostgatan 12-16 i samband med att man drar in ny elservis på fastigheten. Vi ber om överseende med de störningar som arbetet kan medföra.

Tack för er förståelse!

För styrelsen i HSB brf Kallkällan
Genom

Jonas Adamsson
Förvaltare
HSB Göteborg

Hej,

Tisdagen den 12 mars kommer Göteborg Energi ut för att reparera den skadade elservisen i anslutning till Ostgatan 14-16. Man kommer att genomföra markarbeten som innefattar en del grävning, vilket då kan medföra att tillgängligheten vid entréerna på adresserna kommer att påverkas. Medlemmar uppmanas därför att gå via källaren och entrén vid Ostgatan 12 eller genom garaget för att undvika arbetsområdet.

Arbetet uppskattas att 2-3 dagar inklusive återställning, och vi ber om ursäkt för de störningar som arbetet kan medföra. Tack för er förståelse!


För styrelsen i HSB brf Kallkällan
Genom

Jonas Adamsson
Förvaltare
HSB Göteborg

Hej,

Idag den 27 februari kommer plåtslagare att utföra arbete från lift med hänsyn till att delar av stuprör och plåtomfattningar på hög höjd tagit skada vid stormen den 23/2. Arbetet beräknas vara färdigt under dagen, och vi ber er att vara uppmärksamma om ni passerar arbetsområdet.


För styrelsen i HSB brf Kallkällan
Genom

Jonas Adamsson
Förvaltare
HSB Göteborg

Hej,

Tisdagen den 5 mars kl. 17:00 kommer Alulux att finnas på plats för att visa sina inglasningssystem för balkonger. De kommer stå utanför fastighetsskötarexpeditionen på Kallebäcksvägen 15.

Är du intresserad av att glasa in din balkong kan du läsa mer om förutsättningarna för detta under rubriken renovering och ombyggnad:

https://brfkallkallan.se/boendeinformation/renovering-och-ombyggnad/Med vänlig hälsning

Styrelsen i HSB brf Kallkällan

Hej,

Torsdagen den 1 februari kl. 17:30 kommer Lumon att finnas på plats utanför fastighetsskötarexpeditionen på Kallebäcksvägen 15 för att visa upp sina system för balkonginglasning.

Är du intresserad av att glasa in din balkong kan du läsa mer om förutsättningarna för detta under rubriken renovering och ombyggnad:

https://brfkallkallan.se/boendeinformation/renovering-och-ombyggnad/Med vänlig hälsning

Styrelsen i HSB brf Kallkällan

Hej,

Sedan ett tag tillbaka har man flyttat ut bokningstavlorna för tvättstugorna på Kallebäcksvägen 11 & 13 så att de nu återfinns ute i trapphuset. För att kvittera din bokade tvättid lägger du din tagg mot bokningstavlan, vilket samtidigt låser upp dörren till tvättstugan.

Taggläsaren vid sidan om dörren ska således inte användas längre, utan man behöver bara lägga taggen mot bokningstavlan.


Med vänlig hälsning

Styrelsen i HSB brf Kallkällan

Hej,

Med anledning av ett reparationsarbete på Kallebäcksvägen 13 den 20 september kommer man att behöva stänga av både kall- och varmvattnet i huset mellan kl. 09:00 – 12:00.

Vi beklagar eventuella störningar som detta kan medföra men hoppas på ert överseende.

 

För styrelsen i HSB brf Kallkällan

Jonas Adamsson
Förvaltare
HSB Göteborg

Den 25/8 beslutade Linköpings tingsrätt att inleda konkurs för Teknova Byggsystem AB som tidigare varit leverantör av balkonginglasningar till brf Kallkällan. Föreningen har inte fått någon mer information än att leverantörens arbeten och beställningar avbryts, och att de som eventuellt drabbats hänvisas till ansvarig konkursförvaltare Magnus Nedstrand på telefon 013-35 62 00.

Styrelsen tycker att det inträffade är väldigt tråkigt, och utvärderar behovet att ta in ytterligare leverantör utöver Lumon.

För styrelsen i HSB brf Kallkällan

Jonas Adamsson
Förvaltare
HSB Göteborg