OVK-besiktning av lägenheter på Ostgatan & Gräddgatan v. 33-35

Med start på måndag den 12 augusti kommer Qsec Sverige AB att genomföra OVK (obligatorisk ventilationskontroll) i samtliga lägenheter på Ostgatan 2-22 och Gräddgatan 2-10. Arbetet kommer att pågå på dagtid under vecka 33-35 och en mer detaljerad tidplan över vilka adresser som entreprenören kontrollerar vid respektive datum kommer att lämnas cirka 7-10 dagar före arbetsstart.

Om ni vet med er att ni inte har möjlighet att vara hemma kommer man behöva lämna en extranyckel i uppmärkt kuvert med namn, adress och lägenhetsnummer på styrelseexpeditionen vid Gräddgatan 8. Nyckel återlämnas därefter i medlems brevinkast om detta finns i dörren, eller hämtas annars upp på styrelseexpeditionen efter utförd besiktning.

Då OVK är ett myndighetskrav behöver entreprenören få tillträde till samtliga lägenheter för att föreningen ska kunna erhålla godkänd besiktning. Om medlem ej bereder tillträde för entreprenören kan föreningen komma att ställa ersättningskrav för de merkostnader som eventuella återbesök medför. Vid frågor rörande arbetet, vänligen kontakta undertecknad.


Med vänlig hälsning

Styrelsen i HSB brf Kallkällan genom

Jonas Adamsson
Förvaltare
HSB Göteborg
jonas.adamsson@hsb.se