Viktig information – Renovering av kallgarage på Kallebäcksvägen 15

2024-05-06: Denna information kommer ligga klistrad högst upp på föreningens hemsida för att löpande informera föreningens medlemmar om arbetets gång.


Den 20 maj kommer PSAB AB att påbörja renoveringsarbetet med föreningens kallgarage vid Kallebäcksvägen 15. Det kommer innebära ett omfattande arbete under cirka fem månaders tid där man bland annat kommer reparera skadad betong, dränera runt garaget och lägga ny asfalt på ovansidan av parkeringsdäcket. Detta kommer tidvis att innebära högljudda och störande arbeten då man exempelvis bilar bort skadad betong, varpå styrelsen vill informera om arbetet för bostadsrättsföreningens medlemmar så mycket som möjligt.

Med hänsyn till att området runt garaget kommer utgöra arbetsområde kommer man under vissa perioder behöva att spärra av vissa delar, vilket till exempel innebär att boende på Kallebäcksvägen 13 under viss tid inte kommer att kunna slänga sina hushållssopor vid molokerna bredvid lekplatsen. Samtliga entréer till både Kallebäcksvägen 11 och 13 kommer att kunna användas av de boende, och samtliga cykelförråd ska också vara tillgängliga under byggtiden.

Etapp 1 påbörjas den 20 maj och beräknas pågå under cirka 2 månader innan man gör uppehåll för semester i början av juli. Under denna etapp kommer man dränera runt byggnaden och renovera parkeringsdäcket ovanpå garaget, vilket föranleder att samtliga parkeringsplatser i anslutning till P-däcket behöver utrymmas under denna tid. Samtliga parkeringsinnehavare kommer att informeras per brev under vecka 19, och senast den 17 maj behöver det övre planet vara tömt då entreprenören sedan kommer att spärra av ytan som arbetsområde.

Etapp 2 påbörjas efter semestern från och med 5 augusti, och beräknas pågå under drygt 3 månader. I denna etapp kommer man att renovera insidan av garaget vilket innebär att samtliga innehavare av garageplatser kommer att behöva evakueras under perioden. Berörda innehavare av garageplats kommer att informeras per brev under vecka 19, men har möjlighet att stå kvar i garaget under tiden för etapp 1. Då det finns risk för läckage genom garagetaket då arbetet med parkeringsdäcket pågår, finns det möjlighet för innehavare av garageplats att kvittera ut ett bilkapell om så önskas. Detta görs hos fastighetsskötarexpeditionen på Kallebäcksvägen 15 under vecka 20.

Frågor kring projektet hänvisas till föreningens förvaltare enligt nedanstående kontaktuppgifter.


Med vänlig hälsning
Styrelsen för HSB brf Kallkällan genom

Jonas Adamsson

HSB Göteborg
jonas.adamsson@hsb.se
010-442 20 00