Anvisningar för strömlös lägenhet

Om delar eller hela lägenheten skulle bli strömlös, kontrollera först dina säkringar i lägenhetens elcentral för att se så att en säkring inte har löst ut. Om det inte är något fel på säkringarna kan du titta ut i trapphuset eller mot grannlägenheterna och se ifall det lyser hos dem, för att på så sätt säkerställa att det inte är ett strömavbrott som drabbat hela området.

Om det enbart är din lägenhet som drabbad och det inte hjälper att byta/slå tillbaka säkringen i centralen ska du göra en felanmälan till HSB Göteborg på telefon 010-442 24 24 eller https://www.hsb.se/goteborg/felanmalan/. I det fall som lägenheten är strömlös och du inte kan vänta tills nästa vardag med att få problemet avhjälpt ringer du Securitas fastighetsjour på telefon 010-470 55 98.