Historia

HSB Brf Kallkällan i Göteborg bildades år 1958. Ekonomisk plan m m redovisades för medlemmarna i mars 1966.

I exploateringsområdet Kallebäck fick HSB Göteborg uppföra två elvavåningars punkthus på Kallebäcksvägen 11 och 13 och fyra niovåningars lamellhus på Ostgatan 2 – 22 samt Gräddgatan 2 – 10.

Arkitekt var HSB Gbg:s Arkitektkontor.
Tomtyta 25.066,5 kvm
Produktionskostnad 24.386.023:- kronor.
436 lägenheter.

Inflyttning

Blocken 1, 2, 3 och 4 i april-juni 1961. Block 5 i oktober 1962. Block 6 i januari 1964.
Det sista huset som blev färdigt var Gräddgatan 2-10.
Tre centralgarage med tillsammans 144 platser. Fem parkeringsplatser med 249 platser.

I starten fanns en del verksamheter

Butik 275 kvm, fruktaffär 47 kvm, damfrisering 35 kvm, barnavårdscentral 88 kvm.

Lokaler
Sju kontorslokaler på tillsammans 452,8 kvm
En ateljé på 25 kvm och ett arkiv på 38,3 kvm
Hobby-möteslokal 129 kvm
Förtroendemannaexpedition 88 kvm