GOD JUL

Från oss alla, till er alla
EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!

 

Publicerad i Nyheter

Anslag för byggarbete

Här kan du läsa informationen 

Publicerad i Nyheter

Byggnadsarbeten

Nu börjar byggnadsarbetena med att bygga om lokalerna på Gräddgatan 2 och 4 till lägenheter.
Vecka 46 tas miljöprover och byggbodarna sätts upp.
Vecka 47 påbörjas själva byggnadsarbetena i lokalerna, som kommer att pågå till våren 2018.
Givetvis kommer arbetena att medföra störande ljud och viss nedsmutsning i entrén Gräddgatan 2, men styrelsen hoppas att boende kan ha överseende med störningarna.

Publicerad i Nyheter

Föreningsstämma 2017

Snart är det dags för 2017 års föreningsstämma (årsmöte) i brf Kallkällan.
Kom för att göra din röst hörd och för att träffa övriga medlemmar.

Dag: Onsdag den 29 november 2017
Klockan: 18.30 (Fika serveras från kl. 17.30)
Plats: Gothia Tower lokal J 2 (Ingång: Hotel Gothia Towers, Mässans gata 24)

Här kan du digitalt anmäla dig till föreningsstämman
Anmälningstiden har gått ut.

Anmälan om deltagande skall lämnas in antingen via länken ovan eller via den utdelade talongen senast fredagen den 17/11 2017

Här kan du läsa den kompletta kallelsen.

Välkomna!

 

Publicerad i Nyheter

Protokollet från Extrastämman

Här kommer det justerade protokollet från extrastämman 2017-10-04 med bilaga 2 och bilaga 3.

Mycket nöje att läsa.

Publicerad i Nyheter

Motioner 2017

Det är varje medlems rättighet att lämna in motioner. En motion är inte ett klagomål utan ett förslag till förbättringar som kan göras.
Varje medlem har sedan rätt att rösta för eller emot motionen på stämman, men rätten att lämna in motioner kan inte ifrågasättas.

Motioner till ordinarie föreningsstämma, som hålls onsdagen den 29 november, skall lämnas skriftligen till styrelsen för behandling senast den 30 september 2017.

Här kan du lämna digitala motioner till Kallkällan.
Anmälningstiden har gått ut.

OBS: Motionerna är till den ordinarie föreningsstämman, på extrastämman tas enbart stadgeändringarna upp.

Publicerad i Nyheter

Kallelse till Extra Föreningsstämma HSB Brf Kallkällan

Orsak: Vi planerar att genomföra vissa stadgeändringar och detta kräver beslut på två möten.
Dag: Onsdag den 4 oktober 2017
Klockan: 18.00
Plats: Fritidslokalen (Baksidan av Ostgatan 18-22)

Anmälan om deltagande skall lämnas in senast fredagen den 29/9 2017 antingen via utdelad lapp eller via vår webbanmälan.

Anmälningstiden har gått ut.


Kan du inte komma själv kan du skriva ut en fullmakt.
(kan ej göras via nätet då den kräver en underskrift)

Här kan du läsa vårt förslag på stadgeändringar.


DAGORDNING
1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
7. Val av minst två rösträknare
8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
9. Presentation av förslag till stadgeändringar
10. Beslut om förslag till stadgeändringar (Beslut 1 av 2)
11. Extra föreningsstämmans avslutande


 

Publicerad i Nyheter

Uppdatering – Bygget vid mjölktorget

Här kommer lite information från bygget på mjölktorget

Publicerad i Nyheter

Nyhetsbrev juni 2017

Här kommer sommaren nyhetsbrev för 2017
Mycket nöje i sommarsolen.

Publicerad i Nyheter

Valberedningen

Hej!

Känner du att det är intressant med hur en bostadsrättsförening drivs och vill påverka?

Vi i valberedningen letar nu efter människor som är intresserade av styrelsearbetet men även som revisor och valberedare!

För att bostadsrättföreningen ska vara så välmående som möjligt så behöver vi ha en styrelse med rätt kompetens, entusiasm och gärna en som kan bidra till att representera föreningen på bästa möjliga sätt.

Det krävs ingen tidigare erfarenhet av att sitta med i styrelser, men har du det så är det självklart ett plus.

Känner du att detta är något som du kan bidra med så vill vi gärna träffa dig!

Du kan nå oss på:
valberedning@brfkallkallan.se

eller

anmälan en ansökan till brevlådan i expeditionen på Gräddgatan 8 märkt med valberedningen.

Hör av dig till oss senast 10 augusti

Publicerad i Nyheter