Motioner 2017

Det är varje medlems rättighet att lämna in motioner. En motion är inte ett klagomål utan ett förslag till förbättringar som kan göras.
Varje medlem har sedan rätt att rösta för eller emot motionen på stämman, men rätten att lämna in motioner kan inte ifrågasättas.

Motioner till ordinarie föreningsstämma, som hålls onsdagen den 29 november, skall lämnas skriftligen till styrelsen för behandling senast den 30 september 2017.

Här kan du lämna digitala motioner till Kallkällan.
Anmälningstiden har gått ut.

OBS: Motionerna är till den ordinarie föreningsstämman, på extrastämman tas enbart stadgeändringarna upp.

Publicerad i Nyheter

Kallelse till Extra Föreningsstämma HSB Brf Kallkällan

Orsak: Vi planerar att genomföra vissa stadgeändringar och detta kräver beslut på två möten.
Dag: Onsdag den 4 oktober 2017
Klockan: 18.00
Plats: Fritidslokalen (Baksidan av Ostgatan 18-22)

Anmälan om deltagande skall lämnas in senast fredagen den 29/9 2017 antingen via utdelad lapp eller via vår webbanmälan.

Anmälningstiden har gått ut.


Kan du inte komma själv kan du skriva ut en fullmakt.
(kan ej göras via nätet då den kräver en underskrift)

Här kan du läsa vårt förslag på stadgeändringar.


DAGORDNING
1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
7. Val av minst två rösträknare
8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
9. Presentation av förslag till stadgeändringar
10. Beslut om förslag till stadgeändringar (Beslut 1 av 2)
11. Extra föreningsstämmans avslutande


 

Publicerad i Nyheter

Uppdatering – Bygget vid mjölktorget

Här kommer lite information från bygget på mjölktorget

Publicerad i Nyheter

Nyhetsbrev juni 2017

Här kommer sommaren nyhetsbrev för 2017
Mycket nöje i sommarsolen.

Publicerad i Nyheter

Valberedningen

Hej!

Känner du att det är intressant med hur en bostadsrättsförening drivs och vill påverka?

Vi i valberedningen letar nu efter människor som är intresserade av styrelsearbetet men även som revisor och valberedare!

För att bostadsrättföreningen ska vara så välmående som möjligt så behöver vi ha en styrelse med rätt kompetens, entusiasm och gärna en som kan bidra till att representera föreningen på bästa möjliga sätt.

Det krävs ingen tidigare erfarenhet av att sitta med i styrelser, men har du det så är det självklart ett plus.

Känner du att detta är något som du kan bidra med så vill vi gärna träffa dig!

Du kan nå oss på:
valberedning@brfkallkallan.se

eller

anmälan en ansökan till brevlådan i expeditionen på Gräddgatan 8 märkt med valberedningen.

Hör av dig till oss senast 10 augusti

Publicerad i Nyheter

Gårdsfest den 13 maj

Hej. ni har väl inte missat att aktivitetsgruppen har planerat en Gårdsfest på lördagen den 13 maj?

Här finner ni mer information.

Publicerad i Nyheter

Service på elnätet den 12/4

Nu är det dags för service på elnätet.
Under arbetet kommer vi tillfälligt att behöva stänga av elen hos dig på Gräddgatan 6 och anl id 735999166204115066.
Service på elnätet sker för att din leverans av el ska bli ännu säkrare och bättre.
Tid: onsdag 12 april 2017, kl 09.00-12.00
OBS! Gör aldrig egna elarbeten under avbrottstiden, eftersom elen kopplas på igen när arbetet är färdigt.
Med vänlig hälsning,
Göteborg Energi AB
Tel: 031-626262
Publicerad i Nyheter

Nyhetsbrev mars 2017

Här kommer nyhetsbrevet för mars 2017
Mycket nöje.

 

Publicerad i Nyheter

Tillfällig vattenavstängning 21 mars

Vatten och Kretslopp kommer stänga av allt vatten på tisdagen den 21 mars mellan klockan 9 och 14.
Detta berör alla hus i vår förening och några till.
 • Gräddgatan 1 till 12,
 • Kallebäcksvägen 11 till 15 ojämna nummer,
 • Mejerigatan 2,
 • Mjölktorget 1,
 • Ostgatan 2 till 22 jämna nummer
 • Dricksvatten finns att hämta i en vattenpost på Gräddfilen 16. (Gräddfilen är gångvägen från Mjölktorget och söderut bort mot Arla-området öster om de tre lamellhusen vid Mejerigatan)
 • Tänk på att inte köra några tvättmaskiner eller diskmaskiner under denna tid samt att toaletterna inte fylls på.

Grundinformationen finns på
http://goteborg.se/wps/portal/start/vatten-och-avlopp/vattenlackor-avbrott/vattenavstangningar/
under ”Planerade avstängningar”

/Styrelsen
Publicerad i Nyheter

Expeditionen temporärt förflyttad

Pga renovering har vi flyttat vår expedition till Fritidslokalen (baksidan Ostgatan 18-22)
Ni är välkomna följande tider för att prata med styrelsemedlemmar.

 • Onsdagen den 22/2 – kl. 18.00 – 20.00
 • Onsdagen den 8/3 – kl. 18.00 – 20.00
 • Onsdagen den 22/3 – kl. 18.00 – 20.00
 • Onsdagen den 5/4 – kl. 18.00 – 20.00

Observera att ovanstående tider ersätter de vanliga måndagstiderna.

Ni kan även kontakta styrelsen via epost, facebook eller lägga ett brev i brevinkastet på expeditionen (Gräddgatan 8).

Publicerad i Nyheter