Nyhetsbrev Juli

Nyhetsbrev Juli 2021

Publicerad i Nyheter

Återupptagen uthyrning av fritidslokal

Fritidslokalen är återigen öppen för bokning som normalt, detta eftersom restriktionerna för privata sammankomster ändrades den 1a juli.

Bokningen sker som innan via fastighetsskötarna
felanmalan@primar.se
010-708 12 01

Från https://www.folkhalsomyndigheten.se/:

Om du planerar en privat sammankomst

Undvik större fester eller andra privata sammankomster med många nya kontakter, framförallt inomhus. Planera för att kunna hålla avstånd och träffas helst utomhus. Ta särskild hänsyn till personer i riskgrupper.

Det är tillåtet för uthyrare att hyra ut en lokal för en privat sammankomst, till exempel en fest, för upp till 50 personer. Men fortfarande gäller att besökarna behöver följa de allmänna råden och rekommendationerna som att hålla avstånd och stanna hemma vid symtom.

Publicerad i Nyheter

Inventering parkeringsplatser

Det har delats ut en blankett att fylla i gällande parkerings- och garageplatser.

Vänligen fyll i denna och lämna i brevlådan till fastighetsskötarna på Gräddgatan 8 senast den 30e juni 2021.

Publicerad i Nyheter

Planerat elavbrott

Göteborg Energi kommer utföra planerad service på elnätet och de kommer då behöva stänga av elen.
Det gäller följande adresser och tider:

Kallebäcksvägen 13
Tid: tisdag 8 juni 2021, kl 09.00-10.00

Ostgatan 12
Tid: tisdag 8 juni 2021, kl 10.30-11.30

Ostgatan 16
Tid: tisdag 8 juni 2021, kl 10.30-11.30

Ostgatan 2
Tid: torsdag 10 juni 2021, kl 09.00-12.00

OBS! Gör aldrig egna elarbeten under avbrottstiden, eftersom elen kopplas på igen när arbetet är färdigt.

För mer information:
Göteborg Energi elnät
Tel 031-626262
goteborgenergi.se/avbrottsinfo

Publicerad i Nyheter

Nyhetsbrev april

Nyhetsbrev april 2021

Publicerad i Nyheter

Vattenavstängning Ostgatan 4 och 6

Pga ett läckage behöver vattnet tillfälligt stängas av för Ostgatan 4 och 6.
För mer information se nedan.

Vattenavstängn Ostg 4-6 2021-03-12

Publicerad i Nyheter

Angående fuktskadade förråd Gräddgatan 10

Ni som har källarförråd gaveln Gräddgatan 10 (gäller både övre o undre källarplan) ombeds ta bort fuktskadat material från golvet för att kunna torka ut golvet – senast måndag 1 mars.

Ställ upp sakerna så golvet blir fritt för uttorkning samt anmäl ev. skador till ert eget försäkringsbolag.

Eftersom förråden skall besiktigas 2 mars ombeds ni lämna förrådsnyckeln till fastighetsskötare i ett kuvert märkt med förrådsnummer och lägenhetsnummer i brevlådan Gräddgatan 8 (expeditionen).

Obs – inget material får placeras i källargångarna

Vid frågor kontakta fastighetsskötaren – 010-7081201

Mvh
Underhållsgruppen

Publicerad i Nyheter

Försening hissrenovering Ostgatan 22

Tyvärr kommer hissrenoveringen på Ostgatan 22 bli något försenad.
Ny tid för färdigställande blir enligt Rikshiss senast 2021-02-17.
Vi beklagar detta men tyvärr inget som vi kan styra över.

 

Publicerad i Nyheter

Nyhetsbrev januari

Nyhetsbrev januari 2021

Publicerad i Nyheter

Tillfällig begränsning i uthyrning av fritidslokal

Styrelsen har beslutat att tillfälligt begränsa uthyrningen av fritidslokalen, med hänsyn till de regler som inrättats med stöd i den nya pandemilagen.

Begränsningen innebär att lokalen enbart går att bokas under vardagar mellan 08:00 – 17:00.

 

”Vid privata sammankomster som till exempel i festlokaler, föreningslokaler och andra platser som hyrs ut införs genom den beslutade begränsningsförordningen en deltagargräns om max 8 personer.”

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/01/nya-regler-infors-for-gym–och-sportanlaggningar-badhus-handelsplatser-och-platser-for-privata-sammankomster/

Publicerad i Nyheter