Vattenavstängning Ostgatan 4 och 6

Pga ett läckage behöver vattnet tillfälligt stängas av för Ostgatan 4 och 6.
För mer information se nedan.

Vattenavstängn Ostg 4-6 2021-03-12

Publicerad i Nyheter

Angående fuktskadade förråd Gräddgatan 10

Ni som har källarförråd gaveln Gräddgatan 10 (gäller både övre o undre källarplan) ombeds ta bort fuktskadat material från golvet för att kunna torka ut golvet – senast måndag 1 mars.

Ställ upp sakerna så golvet blir fritt för uttorkning samt anmäl ev. skador till ert eget försäkringsbolag.

Eftersom förråden skall besiktigas 2 mars ombeds ni lämna förrådsnyckeln till fastighetsskötare i ett kuvert märkt med förrådsnummer och lägenhetsnummer i brevlådan Gräddgatan 8 (expeditionen).

Obs – inget material får placeras i källargångarna

Vid frågor kontakta fastighetsskötaren – 010-7081201

Mvh
Underhållsgruppen

Publicerad i Nyheter

Försening hissrenovering Ostgatan 22

Tyvärr kommer hissrenoveringen på Ostgatan 22 bli något försenad.
Ny tid för färdigställande blir enligt Rikshiss senast 2021-02-17.
Vi beklagar detta men tyvärr inget som vi kan styra över.

 

Publicerad i Nyheter

Nyhetsbrev januari

Nyhetsbrev januari 2021

Publicerad i Nyheter

Tillfällig begränsning i uthyrning av fritidslokal

Styrelsen har beslutat att tillfälligt begränsa uthyrningen av fritidslokalen, med hänsyn till de regler som inrättats med stöd i den nya pandemilagen.

Begränsningen innebär att lokalen enbart går att bokas under vardagar mellan 08:00 – 17:00.

 

”Vid privata sammankomster som till exempel i festlokaler, föreningslokaler och andra platser som hyrs ut införs genom den beslutade begränsningsförordningen en deltagargräns om max 8 personer.”

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/01/nya-regler-infors-for-gym–och-sportanlaggningar-badhus-handelsplatser-och-platser-for-privata-sammankomster/

Publicerad i Nyheter

Byte av fastighetsskötare

Sedan årsskiftet har det skett ett byte av fastighetsskötare till Primär.
I och med att vi byter utförare av fastighetsskötseln kommer fastighetsskötarexpeditionen vara flyttad till föreningsexpeditionen på Gräddgatan 8. Hit vänder du dig vid fel i din lägenhet eller i våra gemensamma utrymmen och frågor om parkeringsplatser eller garage samt uthyrning av fritidslokal och gästlägenhet.

Det går även bra att lämna felanmälan via telefon (010-708 12 01) eller mail (felanmalan@primar.se).

Besökstid: Helgfria vardagar 09:00-09:30
Telefontid Helgfria vardagar 07:00 – 16:00, övrig tid jour

Publicerad i Nyheter

God Jul

Styrelsen önskar er en riktig God Jul och ett Gott Nytt År!

Publicerad i Nyheter

Valberedningen informerar

VIKTIGT
Du som vill påverka!

Har du synpunkter på hur ditt boende ska skötas?

Välkommen på ett villkorslöst informationsmöte där vi berättar hur
det är att jobba i styrelsen. Det kommer att finnas några lediga platser
i bostadsrättsföreningens styrelse som måste fyllas upp.
Är du intresserad av att kunna påverka hur föreningen, som du är
delägare i, drivs och bidra till en bättre boendemiljö?

Det är värdefullt för föreningen att ha ledamöter med olika kunskaper och
intresseområden t ex inom ekonomi, administration, teknik och IT eller
information, men man kommer långt med sunt förnuft, gott omdöme och
demokratiskt tänkande.

När: Tisdag den 8 september kl. 18:30 – ca 19:30
Var: Fritidslokalen, Ostgatan 18-22 (baksidan)
Hur: Vi följer FHMs rekommendationer och förutsätter att även
du visar hänsyn och stannar hemma vid symptom.

Valberedningen HSB Brf Kallkällan
Eija Persson
Manne Simonsson
Stellan Holst

Kan du inte komma? Skicka intresseanmälan till: valberedning@brfkallkallan.se

Publicerad i Nyheter

Information, Corona

Med anledning av coronaviruset o smittorisken har styrelsen beslutat att hålla stängt förenings expeditionen på måndagkvällarna jämna veckor för personliga besök. Telefonen kommer vara bemannad denna tid samt uppmanas ni att använda mail i största utsträckning. Praktiska saker som måste göras bestämmer man via telefon hur det skall genomföras.

Vad gäller fastighetsskötar expeditionen gäller samma sak att den är stängd för personliga besök. Man kommer ha en utökad telefon tid mellan kl 08.00-09.00 samt onsdag kväll 17-18. Utöver detta kommer man avlyssna telefon svararen oftare. Man kan även med fördel använda deras mailadress fastighet@brfkallkallan.se för anmälan eller frågor.   Praktiska saker som ex. nycklar-taggar m.m. löser ni praktiskt tillsammans på bästa sätt via samtal med fastighetsskötarna – telefon eller mail – så lite personkontakt som möjligt.   Akuta ärenden hanteras som vanligt – då ringer ni Securitas 010-470 53   – (om det inte är nödläge – då gäller 112).

Deras yttre verksamhet kommer att skötas som vanligt.

Dessa åtgärder följer HSB Göteborgs riktlinjer för hantering av situationen – vi måste tänka på våra risk personer när det gäller smittspridningen – över 70 år och/eller underliggande sjukdomar.

Detta är också ett utmärkt tillfälle att bli bekant med sina grannar genom att hjälpa de som inte vill eller kan komma ut och ex. handla. Vi måste visa vår lojalitet och hjälpa varandra.

Vi hoppas givetvis att ni alla har förståelse för dessa begränsningar – gemensamt kommer vi klara situationen bättre än bara genom eget tänkande.

M.v.h.

Styrelsen

Brf Kallkällan

styrelsen@brfkallkallan.se

 

 

Publicerad i Nyheter

Containern januari

Containern kommer vara placerad vid Kallebäcksvägen 11B.

13-15 januari.

Publicerad i Nyheter