Denna information kommer ligga klistrad högst upp på föreningens hemsida för att löpande informera föreningens medlemmar om arbetets gång. Uppdateringar i ärendet skrivs i kursiv fet text enligt nedan:

2024-06-10: Med anledning av oförutsedda tekniska förhållanden har entreprenören inte kunnat utföra rivningsarbetet på parkeringsdäcket som planerat. Detta föranleder att man sannolikt även kommer behöva utrymma samtliga garageplatser på adressen innan arbetet kan fortskrida. Onsdag 12/6 kommer entreprenören prova en annan rivningsmetod, vilket kommer innebära en del högljudda störningar under dagtid. Styrelsen och föreningens förvaltare arbetar vidare för att arbetet ska kunna utföras på ett så smidigt sätt som möjligt, och beklagar de störningar som de nya förutsättningarna kommer att innebära.


2024-05-06: Den 20 maj kommer PSAB AB att påbörja renoveringsarbetet med föreningens kallgarage vid Kallebäcksvägen 15. Det kommer innebära ett omfattande arbete under cirka fem månaders tid där man bland annat kommer reparera skadad betong, dränera runt garaget och lägga ny asfalt på ovansidan av parkeringsdäcket. Detta kommer tidvis att innebära högljudda och störande arbeten då man exempelvis bilar bort skadad betong, varpå styrelsen vill informera om arbetet för bostadsrättsföreningens medlemmar så mycket som möjligt.

Med hänsyn till att området runt garaget kommer utgöra arbetsområde kommer man under vissa perioder behöva att spärra av vissa delar, vilket till exempel innebär att boende på Kallebäcksvägen 13 under viss tid inte kommer att kunna slänga sina hushållssopor vid molokerna bredvid lekplatsen. Samtliga entréer till både Kallebäcksvägen 11 och 13 kommer att kunna användas av de boende, och samtliga cykelförråd ska också vara tillgängliga under byggtiden.

Etapp 1 påbörjas den 20 maj och beräknas pågå under cirka 2 månader innan man gör uppehåll för semester i början av juli. Under denna etapp kommer man dränera runt byggnaden och renovera parkeringsdäcket ovanpå garaget, vilket föranleder att samtliga parkeringsplatser i anslutning till P-däcket behöver utrymmas under denna tid. Samtliga parkeringsinnehavare kommer att informeras per brev under vecka 19, och senast den 17 maj behöver det övre planet vara tömt då entreprenören sedan kommer att spärra av ytan som arbetsområde.

Etapp 2 påbörjas efter semestern från och med 5 augusti, och beräknas pågå under drygt 3 månader. I denna etapp kommer man att renovera insidan av garaget vilket innebär att samtliga innehavare av garageplatser kommer att behöva evakueras under perioden. Berörda innehavare av garageplats kommer att informeras per brev under vecka 19, men har möjlighet att stå kvar i garaget under tiden för etapp 1. Då det finns risk för läckage genom garagetaket då arbetet med parkeringsdäcket pågår, finns det möjlighet för innehavare av garageplats att kvittera ut ett bilkapell om så önskas. Detta görs hos fastighetsskötarexpeditionen på Kallebäcksvägen 15 under vecka 20.

Frågor kring projektet hänvisas till föreningens förvaltare enligt nedanstående kontaktuppgifter.


Med vänlig hälsning
Styrelsen för HSB brf Kallkällan genom

Jonas Adamsson

HSB Göteborg
jonas.adamsson@hsb.se
010-442 20 00

Hej,

Torsdag den 20 juni ändras fastighetsskötarens expeditionstid till 07:30 – 08:00 med hänsyn till kommande midsommarhelg.

Expeditionstider vecka 25 är därför följande:

– Måndag: 07:30 – 08:00
– Tisdag: 15:00 – 15:30
– Onsdag: 07:30 – 08:00
– Torsdag: 07:30 – 08:00
– Fredag: Stängt

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Med start på måndag den 12 augusti kommer Qsec Sverige AB att genomföra OVK (obligatorisk ventilationskontroll) i samtliga lägenheter på Ostgatan 2-22 och Gräddgatan 2-10. Arbetet kommer att pågå på dagtid under vecka 33-35 och en mer detaljerad tidplan över vilka adresser som entreprenören kontrollerar vid respektive datum kommer att lämnas cirka 7-10 dagar före arbetsstart.

Om ni vet med er att ni inte har möjlighet att vara hemma kommer man behöva lämna en extranyckel i uppmärkt kuvert med namn, adress och lägenhetsnummer på styrelseexpeditionen vid Gräddgatan 8. Nyckel återlämnas därefter i medlems brevinkast om detta finns i dörren, eller hämtas annars upp på styrelseexpeditionen efter utförd besiktning.

Då OVK är ett myndighetskrav behöver entreprenören få tillträde till samtliga lägenheter för att föreningen ska kunna erhålla godkänd besiktning. Om medlem ej bereder tillträde för entreprenören kan föreningen komma att ställa ersättningskrav för de merkostnader som eventuella återbesök medför. Vid frågor rörande arbetet, vänligen kontakta undertecknad.


Med vänlig hälsning

Styrelsen i HSB brf Kallkällan genom

Jonas Adamsson
Förvaltare
HSB Göteborg
jonas.adamsson@hsb.se

Hej,

Föreningen har nu påbörjat arbetet med en större cykelrensning i föreningen, där man under det första skedet kommer att gå över de förhyrda cykelrum där medlem kan hyra plats mot en avgift. De medlemmar som har sin cykel i sådant utrymme behöver således betala för att få lov att använda det. När man betalar får man även en dekal som ska fästas synlig på cykeln, och som då visar att man har rätt till att förvara sin cykel i rummet.

Om du som medlem känner vid dig att du mottagit nämnda dekal men ännu inte satt denna på din cykel, vänligen gör detta innan den 1 maj då de cyklar som saknar denna märkning efter detta datum kommer att flyttas och tas om hand av föreningen.

När man är klar med cykelrensningen i de förhyrda förråden kommer man att gå vidare med utrensning i de allmänna cykelförråden som alla medlemmar har åtkomst till. Denna del av arbetet kommer troligtvis att påbörjas i början av maj månad, men vi ber om att få återkomma med ytterligare information när det närmar sig.

Vid frågor vänligen kontakta föreningens förvaltare enligt nedanstående kontaktuppgifter.


Styrelsen i HSB brf Kallkällan genom

Jonas Adamsson
Förvaltare HSB Göteborg
010-442 20 00
jonas.adamsson@hsb.se

Hej,

Tisdagen den 12 mars kommer Göteborg Energi ut för att reparera den skadade elservisen i anslutning till Ostgatan 14-16. Man kommer att genomföra markarbeten som innefattar en del grävning, vilket då kan medföra att tillgängligheten vid entréerna på adresserna kommer att påverkas. Medlemmar uppmanas därför att gå via källaren och entrén vid Ostgatan 12 eller genom garaget för att undvika arbetsområdet.

Arbetet uppskattas att 2-3 dagar inklusive återställning, och vi ber om ursäkt för de störningar som arbetet kan medföra. Tack för er förståelse!


För styrelsen i HSB brf Kallkällan
Genom

Jonas Adamsson
Förvaltare
HSB Göteborg

Hej,

Idag den 27 februari kommer plåtslagare att utföra arbete från lift med hänsyn till att delar av stuprör och plåtomfattningar på hög höjd tagit skada vid stormen den 23/2. Arbetet beräknas vara färdigt under dagen, och vi ber er att vara uppmärksamma om ni passerar arbetsområdet.


För styrelsen i HSB brf Kallkällan
Genom

Jonas Adamsson
Förvaltare
HSB Göteborg

Hej,

Tisdagen den 5 mars kl. 17:00 kommer Alulux att finnas på plats för att visa sina inglasningssystem för balkonger. De kommer stå utanför fastighetsskötarexpeditionen på Kallebäcksvägen 15.

Är du intresserad av att glasa in din balkong kan du läsa mer om förutsättningarna för detta under rubriken renovering och ombyggnad:

https://brfkallkallan.se/boendeinformation/renovering-och-ombyggnad/Med vänlig hälsning

Styrelsen i HSB brf Kallkällan