Container / Sopor

Container

4 gånger per år har vi en container som står vid fastighetsskötaren, mellan Kallebäcksvägen 11 och 13, för kastning av brännbara sopor.

OBS: Endast brännbart material.

Under 2017 finns container vid datum:

 • Måndag 16 januari – onsdag 18 januari
 • Måndag 24 april – onsdag 26 april
 • Måndag 26 juni – onsdag 28 juni
 • Måndag 2 oktober – onsdag 4 oktober

Återvinningsstationer

För övriga sopor har vi en återvinningsstation i området på följande adress:

 • Mejerigatan 2 (framför ”Ostkupan”)
 • Kallebäcksvägen 7 stängde den 31/8-2016

På återvinningsstationen kan du lämna:

 • Tidningar
 • Pappersförpackningar (inklusive wellpapp)
 • Plastförpackningar (hårda och mjuka)
 • Metallförpackningar
 • Ofärgade glasförpackningar
 • Färgade glasförpackningar
 • Batterier

Om stationen är full och du vill få information när dom tömmer den vänligen gå till Fti:s hemsida och läs mer.


Farligt avfallsbilen

Några gånger per år kommer också Farligt avfallsbilden till Mejerigatans (ostkupans) återvinningsstation

Tider år 2016:

 • Måndag 11 april kl. 17.00-17.45
 • Onsdag 25 maj kl. 17.00-17.45
 • Måndag 5 september kl. 17.00-17.45
 • Torsdag 20 oktober kl. 17.00-17.45

Återvinningscentraler

Göteborg har flera större återvinningscentraler där man kan lämna större mängder avfall.

De centraler som ligger närmast Kallebäck är Högsbo eller Sävenäs.

Tänk på att återvinningscentralerna kräver ett ÅVC-kort