Container / Sopor

Container

4 gånger per år har vi en container som står vid fastighetsskötaren, mellan Kallebäcksvägen 11 och 13, för kastning av brännbara sopor.

OBS: Endast brännbart material.

Under 2018 finns container vid datum:

 • Måndag 15 – onsdag 17 januari
 • Måndag 16 – onsdag 18 april
 • Måndag 25 – onsdag 27 juni
 • Måndag 1 – onsdag 3 oktober

Följande får inte slängas bland grovsoporna: byggavfall som dörrar, gips, isolering, lister, skåp, sanitetsporslin och fönster. Dessa saker måste fraktas till närmaste återvinningscentral.

Tänk på att lämna ert skräp före 12.00 på hämtningsdagen.


Återvinningsstationer

För övriga sopor har vi en återvinningsstation i området på följande adress:

På återvinningsstationen kan du lämna:

 • Tidningar
 • Pappersförpackningar (inklusive wellpapp)
 • Plastförpackningar (hårda och mjuka)
 • Metallförpackningar
 • Ofärgade glasförpackningar
 • Färgade glasförpackningar
 • Batterier

Om stationen är full och du vill få information när dom tömmer den vänligen gå till Fti:s hemsida och läs mer.


Farligt avfallsbilen

Några gånger per år kommer också Farligt avfallsbilden till Mejerigatans (ostkupans) återvinningsstation

Vårens tider är:
Tisdag 10 april 17.00-17.45
Onsdag 30 maj 17.00-17.45


Återvinningscentraler

Göteborg har flera större återvinningscentraler där man kan lämna större mängder avfall.

De centraler som ligger närmast Kallebäck är Högsbo eller Sävenäs.

Tänk på att återvinningscentralerna kräver ett ÅVC-kort