Pågående projekt

Ombyggnation till lägenheter
Status: Pågående. Bygglovsansökan sker.
Beskrivning: På föreningsstämman 2020-12-19 beslutades att omvandla en nuvarande hyreslokal till fritidslokal och expedition samt att bygga lägenheter i nuvarande fritidslokal samt nuvarande expedition. Det planeras att byggas en större och fyra mindre lägenheter.

Laddstolpar
Status: Pågående. Intagning av offerter.
Beskrivning: Målet med projektet är att sätta upp laddstolpar för elfordon på befintliga parkeringsytor.

IMD (individuell mätning och debitering)
Status: Pågående, fördelar och nackdelar med IMD utreds.

Solceller
Status: Pausat. Inväntar resultat av energianalys.
Beskrivning: Målet med projektet är att sätta upp solceller på fastigheternas tak.

Fasadarbete Kallebäcksvägen 11 och 13
Status: Pausat. Kommer att återupptas under våren 2022.
Beskrivning: Det har uppstått sprickor i fasaden på Kallebäcksvägen 11 och 13 som bör åtgärdas innan skadorna blir värre. Detta innebär att skadad betong tas bort och ersätts med ny.

Fasaden på garage
Status: Under bearbetning.
Beskrivning: En besiktning har gjort av samtliga varmgarage där rekommendationen är att få bort kalkavlagringarna samt spjälkningar.