Styrelsen

Styrelsen är föreningens verkställande organ, vi genomför stämmans beslut och ser till att vår förening verkar för ett så bra boende som möjligt. Dessutom ansvarar vi för att administration och drift av föreningens fastigheter fungerar. Har du några frågor till oss är du välkommen att kontakta oss.

Måndagar jämna veckor mellan 18:00 och 20:00, kan du komma ner till expeditionen på Gräddgatan 8 där någon i styrelsen sitter för att svara på dina frågor eller hjälpa dig med parkeringsplatser, uttag ur inre fond och andra saker.

I styrelsen sitter nu följande personer för verksamhetsåret 2016/2017

Ordförande:
Eija Persson

Vice ordförande:
Philip Frick

Sekreterare:
Lennart Lundberg

Ledamöter:
Kasra Ansari
Frida Johansson
Lars-Åke Liljengren
Johan Nilsson
Wenche Tyrén
Andreas Jansson (HSB-representant)

Suppleanter:
Christoffer Cannerheim
Jimmi Yang


Revisor
Martin Högsten

Revisorssuppleant
Anders Andersson


Valberedningen
Lucia Silva-Larsson (Ordförande)
Pablo Becerra
Elin Stenberg


Fritidskommittén/Aktivitetsgruppen
Bert Jönner
Inga-Lill Bergh
Christoffer Cannerheim
Stellan Holst
Ann-Katrin Schmidt