Styrelsen

Styrelsen är föreningens verkställande organ, vi genomför stämmans beslut och ser till att vår förening verkar för ett så bra boende som möjligt. Dessutom ansvarar vi för att administration och drift av föreningens fastigheter fungerar. Har du några frågor till oss är du välkommen att kontakta oss.

Måndagar jämna veckor mellan 18:00 och 20:00, kan du komma ner till expeditionen på Gräddgatan 8 där någon i styrelsen sitter för att svara på dina frågor eller hjälpa dig med parkeringsplatser, uttag ur inre fond och andra saker.

I styrelsen sitter nu följande personer för verksamhetsåret 2019/2020

Ordförande:
Fredrik Lundberg

Vice ordförande:
Adam Ottvar

Sekreterare:
Olof Kårlén

Ledamöter:
Tommy Lans
Lars-Åke Liljengren
Christina Kårlén
Maj-Lis Stenberg
Rolf Svensson (HSB-ledamot)


Revisor
Lennart Lundberg

Revisorssuppleant
Hans Enghult


Valberedningen
Jan Eriksson (Ordförande)
Ann Jalve
Yvonne Dahlberg


Fritidskommittén/Aktivitetsgruppen
Inga-Lill Bergh
Rose-Marie Wingårdh
Ann Jalve
Padmini Nileshwar