Styrelsen

Styrelsen är föreningens verkställande organ, vi genomför stämmans beslut och ser till att vår förening verkar för ett så bra boende som möjligt. Dessutom ansvarar vi för att administration och drift av föreningens fastigheter fungerar. Har du några frågor till oss är du välkommen att kontakta oss.

Måndagar jämna veckor mellan 18:00 och 20:00, kan du komma ner till expeditionen på Gräddgatan 8 där någon i styrelsen sitter för att svara på dina frågor eller hjälpa dig med parkeringsplatser, uttag ur inre fond och andra saker.

I styrelsen sitter nu följande personer för verksamhetsåret 2019/2020

Ordförande:
Fredrik Lundberg

Vice ordförande:
Frida Johansson

Sekreterare:
Jan Eriksson

Ledamöter:
Ann Jalve
Frida Johansson
Lars-Åke Liljengren
Jona Neld
Rolf Svensson (HSB-ledamot)


Revisor
Lennart Lundberg

Revisorssuppleant
Hans Enghult


Valberedningen
Eija Persson (Ordförande)
Stellan Holst
Manne Simonsson


Fritidskommittén/Aktivitetsgruppen
Inga-Lill Bergh
Rose-Marie Wingårdh
Ann Jalve