Styrelsen

Styrelsen är föreningens verkställande organ, vi genomför stämmans beslut och ser till att vår förening verkar för ett så bra boende som möjligt. Dessutom ansvarar vi för att administration och drift av föreningens fastigheter fungerar. Har du några frågor till oss är du välkommen att kontakta oss.

Måndagar jämna veckor mellan 18:00 och 20:00, kan du komma ner till expeditionen på Gräddgatan 8 där någon i styrelsen sitter för att svara på dina frågor eller hjälpa dig med parkeringsplatser, uttag ur inre fond och andra saker.

I styrelsen sitter nu följande personer för verksamhetsåret 2018/2019

Ordförande:
Fredrik Lundberg

Vice ordförande:
Jan Eriksson

Sekreterare:
Jan Eriksson

Ledamöter:
Ann Jalve
Christina Andersson
Christoffer Cannerheim
Frida Johansson
Lars-Åke Liljengren
Philip Frick
Zdenko Patrucic
Rolf Svensson (HSB-ledamot)


Revisor
Martin Högsten

Revisorssuppleant
Yvonne Dahlberg


Valberedningen
Eija Persson (Ordförande)
Lennart Lundberg
Lucia Silva-Larsson


Fritidskommittén/Aktivitetsgruppen
Inga-Lill Bergh
Stellan Holst
Rose-Marie Wingårdh
Ann Jalve