Styrelsen

Styrelsen är föreningens verkställande organ, vi genomför stämmans beslut och ser till att vår förening verkar för ett så bra boende som möjligt. Dessutom ansvarar vi för att administration och drift av föreningens fastigheter fungerar. Har du några frågor till oss är du välkommen att kontakta oss.

Måndagar jämna veckor mellan 18:00 och 20:00, kan du komma ner till expeditionen på Gräddgatan 8 där någon i styrelsen sitter för att svara på dina frågor eller hjälpa dig med parkeringsplatser, uttag ur inre fond och andra saker.

I styrelsen sitter nu följande personer för verksamhetsåret 2017/2018

Ordförande:
Philip Frick

Vice ordförande:
Lennart Lundberg

Sekreterare:
Christoffer Cannerheim

Ledamöter:
Kasra Ansari
Frida Johansson
Lars-Åke Liljengren
Fredrik Lundberg
Wenche Tyrén
Jimmi Yang
Rolf Svensson (HSB-ledamot)

Suppleanter:
Eija Persson
Soledad Samuelsson Pinto


Revisor
Martin Högsten

Revisorssuppleant
Yvonne Dahlberg


Valberedningen
Lucia Silva-Larsson (Ordförande)
Pablo Becerra
Melker Millton


Fritidskommittén/Aktivitetsgruppen
Bert Jönner
Inga-Lill Bergh
Christoffer Cannerheim
Stellan Holst
Rose-Marie Wingårdh