Trivselregler och instruktioner

Nedan hittar du föreningens trivselregler och drift- och skötselinstruktioner. I dessa dokument kan du få information om trivsel och skötsel för sådant som hör till såväl föreningen som din egen lägenhet.

   • våra lägenheter
   • balkonger
   • vår gård
   • gemensamma utrymmen
   • sophantering
   • tvättstugor
   • vår säkerhet och ansvar
   • kontaktinformation
   • reparationer och underhåll

Drift-o-skotselinstruktioner
Förändring i lägenhet