Stadgar

Vid årsstämman den 20 november 2014 tog föreningen beslut 2 av 2 att anta nya stadgar.
Stadgarna har nu vunnit laga kraft på Bolagsverket 2015-02-12 och därmed är det dessa som gäller.

Kallkällans stadgar från 2015-02-12

Styrelsen