Felanmälan

Fel i lägenhet eller fastighet anmäls alltid till fastighetsskötare

Fastighetsexpeditionen, Kallebäcksvägen 15.
Besökstid: Helgfria vardagar 08:00 – 08:30  samt onsdagar 17:00 – 18:00.
Telefontid: Helgfria vardagar 08:30 – 09:00  samt onsdagar 17:00 – 18:00.
Övrig tid telefonsvarare.
Telefon: 031- 724 20 10


Trygghets- eller fastighetsjour

Vardagar efter kl. 16:00 samt lördag, söndag och helgdagar är det Securitas Contact Center som hanterar vår fastighetsjour.
Alla dagar efter kl. 22:00 hanterar Securitas Contact Center också vår trygghets- och störningsjour.
Telefon: 010 – 470 53 00


HSB Göteborg, kundtjänst

Om du har frågor om dina hyresavier, överlåtelser eller andra medlemsfrågor.
Telefon: 010 – 442 20 00 – Måndag 08.00-18.00, tisdag-torsdag 08.00-17.00, fredag 08.00-15.00, lördag-söndag stängt.
För mer information se: http://www.hsb.se/goteborg/.


Felanmälan hiss

För felanmälan av hiss kontaktar man Vinga hiss
Telefon: 031 – 776 57 01

På de nya hissarna gäller istället Rikshiss
Telefon: 031 – 711 16 80


Vattenskador

Vattenskador skall alltid anmälas till fastighetsskötarna samt styrelsen så att vi snabbt kan börja hantera skadan.
Utanför ordinarie arbetstid skall självklart Securitas kontaktas men därefter skall ärendet så snabbt som möjligt anmälas till föreningen.
Föreningens försäkringsbolag samt lägenhetsinnehavarens bolag måste också kontaktas omgående.


OBS! Vid fara för liv eller hälsa,
ring alltid larmnumret 112.