Hej,

Med anledning av ett reparationsarbete på Kallebäcksvägen 13 den 20 september kommer man att behöva stänga av både kall- och varmvattnet i huset mellan kl. 09:00 – 12:00.

Vi beklagar eventuella störningar som detta kan medföra men hoppas på ert överseende.

 

För styrelsen i HSB brf Kallkällan

Jonas Adamsson
Förvaltare
HSB Göteborg

Den 25/8 beslutade Linköpings tingsrätt att inleda konkurs för Teknova Byggsystem AB som tidigare varit leverantör av balkonginglasningar till brf Kallkällan. Föreningen har inte fått någon mer information än att leverantörens arbeten och beställningar avbryts, och att de som eventuellt drabbats hänvisas till ansvarig konkursförvaltare Magnus Nedstrand på telefon 013-35 62 00.

Styrelsen tycker att det inträffade är väldigt tråkigt, och utvärderar behovet att ta in ytterligare leverantör utöver Lumon.

För styrelsen i HSB brf Kallkällan

Jonas Adamsson
Förvaltare
HSB Göteborg

Att glasa in sin balkong är bygglovspliktigt och Brf Kallkällan har sedan våren 2023 ansökt om ett nytt generellt bygglov för balkonginglasning, och inväntar i nuläget beslut från Stadsbyggnadskontoret. Då bygglovspliktiga åtgärder även kräver en kontrollansvarig (KA), har man utsett Björn Larsen på Probi konsulter att företräda föreningen för detta ändamål. Detta innebär att när bygglovet sedan blivit beviljat, har medlem i föreningen möjlighet att nyttja föreningens bygglov istället för att söka eget.

Om medlem önskar nyttja föreningens bygglov kommer man debiteras för de kostnader som uppkommer i samband med bygglovsprocessen, och som är beslutade av styrelsen per 2023-06-20:

  • För nyttjande av föreningens generella bygglov debiteras man 1 950 kr.
  • För kontrollansvariges arbete debiteras man 2 050 kr.

Detta innebär en totalkostnad för dig som medlem om 4 000 kr istället för uppskattningsvis 10 000 kr om man skulle valt att söka bygglovet själv.

I nuläget har föreningen endast en godkänd leverantör för balkonginglasning, men man arbetar för att hitta ytterligare leverantörer för att medlemmar ska kunna prisjämföra:

 

Uppdatering 2023-08-30: Med hänsyn till att föreningen fått information om att tidigare godkänd leverantör Teknova Byggsystem har försatts i konkurs per den 25 augusti 2023, kommer de inte längre att kunna leverera några balkonginglasningar. Medlemmar som varit i kontakt med Teknova eller redan beställt inglasning uppmanas att försöka stoppa eventuell förskottsbetalning. Frågor i ärendet hänvisas till ansvarig konkursförvaltare Magnus Nedstrand på telefon 013-35 62 00.

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen genom:
Jonas Adamsson
Förvaltare HSB Göteborg

Hej,

Den 26/6 kl. 18:00 kommer Lumon som är en av föreningens godkända leverantörer för balkonginglasningar att komma ut föreningen för att visa upp sina produkter. De kommer att stå med sin visningsvagn på Kallebäcksvägen 15 i anslutning till HSBs fastighetsskötarexpedition.

Om du är intresserad av att glasa in din balkong, passa på att gå dit för att titta och prata med Lumons representanter. Ansvarig kontaktperson hos Lumon är Pontus Carlén, tel 031-797 46 10 eller pontus.carlen@lumon.com

Föreningens generella bygglov för inglasning är inskickat till stadsbyggnadskontoret, och styrelsen kommer så snart det har blivit godkänt återkomma med mer information om hur man går till väga för att nyttja det, samt vilka kostnader det kommer innebära för medlem.

Med vänlig hälsning

Styrelsen genom:
Jonas Adamsson
Förvaltare HSB Göteborg

I enlighet med tidigare årsstämmobeslut har styrelsen gett i uppdrag till Locksafe AB att installera trygghetskameror i våra garage för att minimera risken för stölder och skadegörelse.

Arbetet kommer att påbörjas under vecka 24 och beräknas vara färdigställt under vecka 28.

Om ni har några frågor beträffande arbetet eller hur kamerorna är avsedda att användas, är ni välkomna att höra av er till vår förvaltare på jonas.adamsson@hsb.se

Mvh
Styrelsen