Hej,

Sedan ett tag tillbaka har man flyttat ut bokningstavlorna för tvättstugorna på Kallebäcksvägen 11 & 13 så att de nu återfinns ute i trapphuset. För att kvittera din bokade tvättid lägger du din tagg mot bokningstavlan, vilket samtidigt låser upp dörren till tvättstugan.

Taggläsaren vid sidan om dörren ska således inte användas längre, utan man behöver bara lägga taggen mot bokningstavlan.


Med vänlig hälsning

Styrelsen i HSB brf Kallkällan

Välkomna till stämman på JP lunchrestaraung
Mejerigatan 1 (Andra våningen)

Kallelse, dagordning, svarstalong och ombudsfullmakt finns i årsredovisningen som delas ut
senast den 6/11.


Vi är alla delägare i vår förening och det är
föreningsstämman som beslutar hur vår förening
och våra fastigheter skall skötas.


Anmäl dig/er till stämman senast söndag 12/11!
Viktigt på grund av beställningen hos JP.
Svar lämnas i brevlådan Gräddgatan 8 eller via
formuläret nedan.

Med start under vecka 44 kommer Eltel AB på uppdrag av Göteborg Energi att byta ut samtliga elmätare i föreningen. I samband med mätarbytet kommer det vara ett kortare strömavbrott på ca 15-20 minuter vilket kan påverka viss teknisk utrustning t.ex. Internetuppkoppling som kan behöva startas om.

Arbetet kommer utföras på respektive adress enligt följande schema: (tider uppdateras kontinuerligt)

  • Kallebäcksvägen 11
  • Kallebäcksvägen 13
  • Ostgatan 2-6:
  • Ostgatan 12-16:
  • Ostgatan 18-22: Fredag 3/11 klockan 13:30 – 15:30 
  • Gräddgatan 2-10:

 

Ni känner igen Eltels montörer genom att de bär ID-kort märkt med logotyper från både Eltel och Göteborg Energi.

 

För styrelsen i HSB brf Kallkällan

Jonas Adamsson
Förvaltare
HSB Göteborg

Hej,

Med anledning av ett reparationsarbete på Kallebäcksvägen 13 den 20 september kommer man att behöva stänga av både kall- och varmvattnet i huset mellan kl. 09:00 – 12:00.

Vi beklagar eventuella störningar som detta kan medföra men hoppas på ert överseende.

 

För styrelsen i HSB brf Kallkällan

Jonas Adamsson
Förvaltare
HSB Göteborg

Den 25/8 beslutade Linköpings tingsrätt att inleda konkurs för Teknova Byggsystem AB som tidigare varit leverantör av balkonginglasningar till brf Kallkällan. Föreningen har inte fått någon mer information än att leverantörens arbeten och beställningar avbryts, och att de som eventuellt drabbats hänvisas till ansvarig konkursförvaltare Magnus Nedstrand på telefon 013-35 62 00.

Styrelsen tycker att det inträffade är väldigt tråkigt, och utvärderar behovet att ta in ytterligare leverantör utöver Lumon.

För styrelsen i HSB brf Kallkällan

Jonas Adamsson
Förvaltare
HSB Göteborg

Det är varje medlems rättighet att lämna in motioner. En motion är inte ett klagomål utan ett förslag till förbättringar som kan göras. Det är inte heller en kommentar om den personliga lägenheten eller om smådetaljer som t.ex. att det saknas ett bord eller en papperskorg. Dessa smådetaljer behöver inte ta upp tiden på årsstämman utan det räcker att skicka ett mail till styrelsemailen.

Varje hushåll har sedan rätt att rösta för eller emot motionen på stämman, men rätten att lämna in motioner kan inte ifrågasättas.

Motioner till ordinarie föreningsstämma skall lämnas skriftligen till styrelsen för behandling senast den 30 september 2023.

Mall för utskrift

Att glasa in sin balkong är bygglovspliktigt och Brf Kallkällan har sedan våren 2023 ansökt om ett nytt generellt bygglov för balkonginglasning, och inväntar i nuläget beslut från Stadsbyggnadskontoret. Då bygglovspliktiga åtgärder även kräver en kontrollansvarig (KA), har man utsett Björn Larsen på Probi konsulter att företräda föreningen för detta ändamål. Detta innebär att när bygglovet sedan blivit beviljat, har medlem i föreningen möjlighet att nyttja föreningens bygglov istället för att söka eget.

Om medlem önskar nyttja föreningens bygglov kommer man debiteras för de kostnader som uppkommer i samband med bygglovsprocessen, och som är beslutade av styrelsen per 2023-06-20:

  • För nyttjande av föreningens generella bygglov debiteras man 1 950 kr.
  • För kontrollansvariges arbete debiteras man 2 050 kr.

Detta innebär en totalkostnad för dig som medlem om 4 000 kr istället för uppskattningsvis 10 000 kr om man skulle valt att söka bygglovet själv.

I nuläget har föreningen endast en godkänd leverantör för balkonginglasning, men man arbetar för att hitta ytterligare leverantörer för att medlemmar ska kunna prisjämföra:

 

Uppdatering 2023-08-30: Med hänsyn till att föreningen fått information om att tidigare godkänd leverantör Teknova Byggsystem har försatts i konkurs per den 25 augusti 2023, kommer de inte längre att kunna leverera några balkonginglasningar. Medlemmar som varit i kontakt med Teknova eller redan beställt inglasning uppmanas att försöka stoppa eventuell förskottsbetalning. Frågor i ärendet hänvisas till ansvarig konkursförvaltare Magnus Nedstrand på telefon 013-35 62 00.

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen genom:
Jonas Adamsson
Förvaltare HSB Göteborg