Vattenläcka Kallebäcksvägen

Det är just nu en stor vattenläcka på Kallebäcksvägen. Kommunen är på plats och vattnet är nu avstängt. Håll koll på officiella kanaler för information om eventuella platser för att hämta vatten etc.

Mer information: https://goteborg.se/wps/portal/start/vatten-och-avlopp/vattenlackor-avbrott/vattenavstangningar


There’s currently a major water leak at Kallebäcksvägen. The municipality is on site and the water has now been shut off. Keep track on official channels for more information regarding places to collect water etc.

More information: https://goteborg.se/wps/portal/start/vatten-och-avlopp/vattenlackor-avbrott/vattenavstangningar