Författare: Styrelsen

Nyhetsbrev april

Nyhetsbrev april 2021

Publicerad i Nyheter

Vattenavstängning Ostgatan 4 och 6

Pga ett läckage behöver vattnet tillfälligt stängas av för Ostgatan 4 och 6. För mer information se nedan. Vattenavstängn Ostg 4-6 2021-03-12

Publicerad i Nyheter

Angående fuktskadade förråd Gräddgatan 10

Ni som har källarförråd gaveln Gräddgatan 10 (gäller både övre o undre källarplan) ombeds ta bort fuktskadat material från golvet för att kunna torka ut golvet – senast måndag 1 mars. Ställ upp sakerna så golvet blir fritt för uttorkning

Publicerad i Nyheter

Försening hissrenovering Ostgatan 22

Tyvärr kommer hissrenoveringen på Ostgatan 22 bli något försenad. Ny tid för färdigställande blir enligt Rikshiss senast 2021-02-17. Vi beklagar detta men tyvärr inget som vi kan styra över.  

Publicerad i Nyheter

Nyhetsbrev januari

Nyhetsbrev januari 2021

Publicerad i Nyheter

Tillfällig begränsning i uthyrning av fritidslokal

Styrelsen har beslutat att tillfälligt begränsa uthyrningen av fritidslokalen, med hänsyn till de regler som inrättats med stöd i den nya pandemilagen. Begränsningen innebär att lokalen enbart går att bokas under vardagar mellan 08:00 – 17:00.   ”Vid privata sammankomster

Publicerad i Nyheter

Byte av fastighetsskötare

Sedan årsskiftet har det skett ett byte av fastighetsskötare till Primär. I och med att vi byter utförare av fastighetsskötseln kommer fastighetsskötarexpeditionen vara flyttad till föreningsexpeditionen på Gräddgatan 8. Hit vänder du dig vid fel i din lägenhet eller i

Publicerad i Nyheter

God Jul

Styrelsen önskar er en riktig God Jul och ett Gott Nytt År!

Publicerad i Nyheter

Valberedningen informerar

VIKTIGT Du som vill påverka! Har du synpunkter på hur ditt boende ska skötas? Välkommen på ett villkorslöst informationsmöte där vi berättar hur det är att jobba i styrelsen. Det kommer att finnas några lediga platser i bostadsrättsföreningens styrelse som

Publicerad i Nyheter

Information, Corona

Med anledning av coronaviruset o smittorisken har styrelsen beslutat att hålla stängt förenings expeditionen på måndagkvällarna jämna veckor för personliga besök. Telefonen kommer vara bemannad denna tid samt uppmanas ni att använda mail i största utsträckning. Praktiska saker som måste

Publicerad i Nyheter