Välkomna till stämman på JP lunchrestaraung
Mejerigatan 1 (Andra våningen)

Kallelse, dagordning, svarstalong och ombudsfullmakt finns i årsredovisningen som delas ut
senast den 6/11.


Vi är alla delägare i vår förening och det är
föreningsstämman som beslutar hur vår förening
och våra fastigheter skall skötas.


Anmäl dig/er till stämman senast söndag 12/11!
Viktigt på grund av beställningen hos JP.
Svar lämnas i brevlådan Gräddgatan 8 eller via
formuläret nedan.

Det är varje medlems rättighet att lämna in motioner. En motion är inte ett klagomål utan ett förslag till förbättringar som kan göras. Det är inte heller en kommentar om den personliga lägenheten eller om smådetaljer som t.ex. att det saknas ett bord eller en papperskorg. Dessa smådetaljer behöver inte ta upp tiden på årsstämman utan det räcker att skicka ett mail till styrelsemailen.

Varje hushåll har sedan rätt att rösta för eller emot motionen på stämman, men rätten att lämna in motioner kan inte ifrågasättas.

Motioner till ordinarie föreningsstämma skall lämnas skriftligen till styrelsen för behandling senast den 30 september 2023.

Mall för utskrift

Under vecka 21-24 kommer Express Bygg och Fastighet AB att genomföra renoveringsarbeten med betongväggarna och portarna till varmgaragen vid Ostgatan 12-16 och Gräddgatan 2-10.

Arbetet kommer att delas upp i två etapper där garaget vid Ostgatan renoveras under vecka 21-22, och garaget vid Gräddgatan vecka 23-24.

De parkeringsinnehavare vars platser berörs av arbetet kommer att kontaktas av föreningens förvaltare för ytterligare information.

Ansvarig kontaktperson hos entreprenören är Valentin Bregu och nås på telefon 031-571 440 eller info@expressbyggfastighet.se om ni har några frågor beträffande arbetet.

Övriga frågor beträffande exempelvis parkering eller liknande hänvisas till vår förvaltare Jonas.

Jonas Adamsson
Förvaltare
HSB Göteborg
jonas.adamsson@hsb.se

Fastighetsskötarexpeditionen flyttar den 15 maj till Kallebäcksvägen 15
OBS!
Expeditionstiden ändras samtidigt till 08:30-09:00

Felanmälan
Vid fel i lägenheten och fastigheten anmäl via www.hsb.se/goteborg/felanmalan eller telefon 010-442 24 24

Övriga frågor
E-post: boendeservice.gbg@hsb.se eller
Telefon: 010-442 20 00

Öppettider HSB Göteborg
Måndag – fredag 08:00-16:00 (Gäller helgfria dagar)
Akuta fel
Utanför ordinarie arbetstid, kvällar och helger kontakta Securitas 010-470 55 98

TV och datanät
Vid fel på TV och bredband kontakta
Telenor 020-222 222 eller via hemsidan www.telenor.se

Styrelsen har fått information om att ett antal medlemmar har haft problem med att laddningen från laddstolparna inte har fungerar som den ska. Man har varit i kontakt med leverantören Compleo som bekräftar att det förekommer problem med ett antal laddstolpar som har ”röda uttag”, och att de gör allt i sin makt för att försöka lösa problemet så snart det är möjligt. Om medlem har problem med laddning hänvisas man till att kontakta föreningens förvaltare på jonas.adamsson@hsb.se eller direkt kontakta Compleos kundservice på telefon 040-685 05 00 alternativt support.sweden@compleo-cs.com

Man beklagar de problem som förekommer och stöter på Compleo att åtgärda dessa.

 

Mvh
Styrelsen