Under vecka 21-24 kommer Express Bygg och Fastighet AB att genomföra renoveringsarbeten med betongväggarna och portarna till varmgaragen vid Ostgatan 12-16 och Gräddgatan 2-10.

Arbetet kommer att delas upp i två etapper där garaget vid Ostgatan renoveras under vecka 21-22, och garaget vid Gräddgatan vecka 23-24.

De parkeringsinnehavare vars platser berörs av arbetet kommer att kontaktas av föreningens förvaltare för ytterligare information.

Ansvarig kontaktperson hos entreprenören är Valentin Bregu och nås på telefon 031-571 440 eller info@expressbyggfastighet.se om ni har några frågor beträffande arbetet.

Övriga frågor beträffande exempelvis parkering eller liknande hänvisas till vår förvaltare Jonas.

Jonas Adamsson
Förvaltare
HSB Göteborg
jonas.adamsson@hsb.se

Fastighetsskötarexpeditionen flyttar den 15 maj till Kallebäcksvägen 15
OBS!
Expeditionstiden ändras samtidigt till 08:30-09:00

Felanmälan
Vid fel i lägenheten och fastigheten anmäl via www.hsb.se/goteborg/felanmalan eller telefon 010-442 24 24

Övriga frågor
E-post: boendeservice.gbg@hsb.se eller
Telefon: 010-442 20 00

Öppettider HSB Göteborg
Måndag – fredag 08:00-16:00 (Gäller helgfria dagar)
Akuta fel
Utanför ordinarie arbetstid, kvällar och helger kontakta Securitas 010-470 55 98

TV och datanät
Vid fel på TV och bredband kontakta
Telenor 020-222 222 eller via hemsidan www.telenor.se

Styrelsen har fått information om att ett antal medlemmar har haft problem med att laddningen från laddstolparna inte har fungerar som den ska. Man har varit i kontakt med leverantören Compleo som bekräftar att det förekommer problem med ett antal laddstolpar som har ”röda uttag”, och att de gör allt i sin makt för att försöka lösa problemet så snart det är möjligt. Om medlem har problem med laddning hänvisas man till att kontakta föreningens förvaltare på jonas.adamsson@hsb.se eller direkt kontakta Compleos kundservice på telefon 040-685 05 00 alternativt support.sweden@compleo-cs.com

Man beklagar de problem som förekommer och stöter på Compleo att åtgärda dessa.

 

Mvh
Styrelsen

I höstas påbörjades arbetet med att renovera taket till garaget mellan Ostgatan 2-6 och Ostgatan 12-16. Då togs all växtlighet och jord bort i de s.k. baljorna samt gjordes reparationer inne i garaget för att få bukt med fuktskador. Nu återupptas arbetet med att ta bort muren, lägga nytt tätskikt för att förhindra ny vatteninträngning. Ytan täcks sedan med flis och nya plattor läggs. Räcket i framkant har redan flyttats ut.

Ny jord och nya planteringar blir det inte då det kan medföra risk för  fuktgenomträngning på nytt.

Arbetet med att ta bort muren som innebär störande ljud beräknas vara klart 1/3.
Hela arbetet beräknas vara färdigt vecka 10.