Arbeten på gården

I höstas påbörjades arbetet med att renovera taket till garaget mellan Ostgatan 2-6 och Ostgatan 12-16. Då togs all växtlighet och jord bort i de s.k. baljorna samt gjordes reparationer inne i garaget för att få bukt med fuktskador. Nu återupptas arbetet med att ta bort muren, lägga nytt tätskikt för att förhindra ny vatteninträngning. Ytan täcks sedan med flis och nya plattor läggs. Räcket i framkant har redan flyttats ut.

Ny jord och nya planteringar blir det inte då det kan medföra risk för  fuktgenomträngning på nytt.

Arbetet med att ta bort muren som innebär störande ljud beräknas vara klart 1/3.
Hela arbetet beräknas vara färdigt vecka 10.