Byte av branddörrar

Det pågår ett arbete med att byta ut branddörrar på Kallebäcksvägen 13, detta kommer senare att utföras på Kallebäcksvägen 11.

Arbetet kan medföra en del oväsen i trapphuset, men kommer enbart att vara under arbetstid. Arbetet utförs av Roslöv AB.


There’s an ongoing work with changing fire doors att Kallebäcksvägen 13, this will later be performed at Kallebäcksvägen 11.

The work may cause som noise in the stairwell, it will however only be during office hours. The work is performed by Roslöv AB.