Byte av Hiss – NY TIDPLAN

På grund av nytillkomna regler som börjar gälla den 1 juli 2019 blir vi tvingade installera ytterligare komponenter i våra nya hissar.  Detta är inget som fanns med från början och inget som vi kan komma runt. Därför kommer installationen ändra tidplanen för höstens installationer – gäller Ostgatan 4-6 samt Ostgatan 12.

Inplanering av en veckas möjlighet för efterjusteringar är också inlagd men då är hissen i gång och kan användas.

NY TIDPLAN ÄR FÖR OMBYGGNADEN:

OSTGATAN 4  –  start v.33  –  pågår t.o.m. v.37

OSTGATAN 6  –  start v.39  –  pågår t.o.m. v.43

 Vi hoppas det inte ställer till problem för er med er planering.

Vid frågor får ni gärna kontakta underhållsgruppen via underhall@brfkallkallan.se eller via telefon 070-674 32 87.